Nastavitev zamikov, robov in stolpcev

Z uporabo miške lahko določite zamike in robove za trenutni odstavek ali za vse izbrane odstavke.

Če stran razdelite na stolpce ali če je kazalka postavljena v okvir z več stolpci, lahko spremenite širino stolpcev in razmik stolpcev s tem, da jih z miško vlečete po ravnilu.

Ko je izbran predmet, slika ali risani predmet, boste na ravnilu videli obrobe predmeta. Obrobe lahko spremenite tako, da jih z miško vlečete po ravnilu.

Če je kazalka postavljena v celico tabele, lahko spremenite zamike za vsebino tabele tako, da jih z miško vlečete po ravnilu. Mejne črte lahko spremenite na ravnilu ali z vlečenjem dejanske mejne črte.

Ikona

Te ikone zaznamujejo levi zamik za prvo vrstico trenutnega odstavka (zgornji trikotnik) in levi zamik za ostale vrstice odstavka (spodnji trikotnik).

Ikona

Ta ikona na desni strani ravnila zaznamuje desni zamik trenutnega odstavka.

Opravilo

Postopek

Nastavi levi zamik

Medtem ko pritiskate gumb miške, povlecite levo spodnjo oznako na desno.

Nastavi levi zamik prve vrstice

Medtem ko pritiskate gumb miške, povlecite levo zgornjo oznako na desno.

Nastavi desni zamik

Medtem ko pritiskate gumb miške, povlecite oznako na desni na levo.


tip

Če želite spremeniti levi zamik z začetkom v drugi vrstici odstavka, držite pritisnjeno , kliknite trikotnik spodaj levo in ga povlecite na desno.


note

Tabulatorji, ki so bili nastavljeni, se ne spremenijo, ko zamikate odstavek. Če se nastavljeni tabulatorji končajo zunaj robov odstavka, niso več prikazani, še vedno pa obstajajo.


Podprite nas!