Najdi zapis

V obrazcih ali tabelah zbirke podatkov lahko iščete po podatkovnih poljih, seznamskih poljih in potrditvenih poljih za določene vrednosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Ikona Najdi zapis v vrstici podatkov tabele in vrstici za oblikovanje obrazca.

Ikona Najdi zapis

Najdi zapis


Ko se išče tabela, se iščejo podatkovna polja trenutne tabele. Pri iskanju v obrazcu se iščejo podatkovna polja tabele, ki je povezana z obrazcem.

tip

Iskanje, ki je opisano tukaj, izvede LibreOffice. Če za iskanje v zbirki podatkov želite uporabiti strežnik SQL, uporabite ikono Filtri na podlagi obrazcev v vrstici Obrazec.


Iskalna funkcija je na voljo tudi za kontrolnike tabele. Ko prikličete iskalno funkcijo iz kontrolnika tabele, lahko iščete vsak stolpec kontrolnika tabele, navezane na stolpec zbirke podatkov povezane tabele zbirke podatkov.

Išči

Določi vrsto iskanja.

Besedilo:

Vnesite iskalni pogoj v polje ali ga izberite s seznama. Besedilo pod kazalko je že kopirano v kombinirano polje Besedilo. Med procesom iskanja v obrazcu ne morejo biti obdelani tabulatorji in prelomi vrstic.

Vaši iskalni pogoji bodo shranjeni dokler je odprta tabela ali dokument z obrazcem. Če opravljate več kot eno iskanje in želite ponoviti iskalni pogoj, lahko iz kombiniranega polja izberete predhodno uporabljen iskalni pogoj.

Vsebina polja je NIČ

Določi, da bodo najdena polja, ki ne vsebujejo nikakršnih podatkov.

Vsebina polja ni NIČ

Določi, da bodo najdena polja, ki vsebujejo podatke.

Kje iskati

Določi polja za iskanje.

Obrazec

Določi logični obrazec, kjer želite, da se izvede iskanje.

note

Kombinirano polje Obrazec je vidno le, če je trenutni dokument dokument z obrazci z več kot enim logičnim obrazcem. Ne pojavi se med iskanjem v tabelah ali poizvedbah.


Dokumenti z obrazci lahko vsebujejo več logičnih obrazcev. Ti so posamezne komponente obrazcev, vsaka od njih je povezana s tabelo.

Kombinirano polje Obrazec vsebuje imena vseh logičnih obrazcev, za katere obstajajo kontrolniki.

Vsa polja

Išče po vseh poljih. Če iščete v tabeli, bodo preiskana vsa polja v tabeli. Če iščete v obrazcu, bodo preiskana vsa polja logičnega obrazca (vnesena pod Obrazec). Če iščete v polju kontrolnika tabele, bodo preiskani vsi stolpci, povezani z veljavnim poljem tabele zbirke podatkov.

Polja trenutnega logičnega obrazca ne morajo biti identična poljem dokumenta z obrazcem. Če dokument z obrazcem vsebuje polja, ki kažejo na več virov podatkov (to je na več logičnih obrazcev), bo možnost Vsa polja iskala le polja, ki so povezana z viri podatkov v dokumentu z obrazcem.

Eno polje

Išče v določenem podatkovnem polju.

Nastavitve

Določi nastavitve za nadzorovanje iskanja.

Položaj

Določi odnos med iskalnim pogojem ter vsebino polja. Na voljo so naslednje možnosti:

kjerkoli v polju

Vrne vsa polja, ki vsebujejo iskalni vzorec kjerkoli v polju.

na začetku polja

Vrne vsa polja, ki vsebujejo iskalni vzorec na začetku polja.

na koncu polja

Vrne vsa polja, ki vsebujejo iskalni vzorec na koncu polja.

celo polje

Vrne vsa polja, ki vsebujejo iskalni vzorec, popolnoma identičen vsebini polja.


note

Če je označeno potrditveno polje Izraz z nadomestnimi znaki, ta funkcija ni na voljo.


Uporabi obliko polja

Določi, da so pri iskanju v trenutnem dokumentu upoštevane vse oblike polj. Oblike polj so vse vidne oblike, ki so ustvarjene z uporabo naslednjih možnosti:

  1. v načinu oblikovanja tabele za lastnosti polja,

  2. v pogledu vira podatkov za oblikovanje stolpcev,

  3. v obrazcih za lastnosti kontrolnikov.

Če je označeno polje Uporabi obliko polja, se išče po pogledu vira podatkov tabele z uporabo oblikovanja, ki je bilo tam nastavljeno. Če polje ni označeno, se išče po zbirki podatkov z uporabo oblikovanja, shranjenega v zbirki podatkov.

Primer:

Imate datumsko polje, shranjeno v zbirki podatkov v obliki »DD.MM.LL« (npr. 17.02.65). Oblika vnosa se v pogledu vira podatkov spremeni v »DD. MMM LLLL« (17. Feb 1965). Po tem primeru boste zapis, ki vsebuje 17. februar, našli le, ko je možnost Uporabi obliko polja vključena:

Uporabi obliko polja

Iskalni vzorec

vključeno

Vrne se »Feb«, ne pa »2«.

izključeno

Vrne se »2«, ne pa »Feb«.


Priporočeno je, da vedno iščete z uporabo oblikovanja polja.

Naslednji primeri prikazujejo težave, ki lahko nastanejo, če iščete brez oblikovanja polja. Te težave so odvisne od zbirke podatkov, ki je uporabljena in se pojavijo le pri določenih notranje privzetih oblikovanjih:

Rezultati iskanja

Vzrok

»5« vrne »14:00:00« kot čas.

Časovna polja v zbirkah podatkov dBASE ne obstajajo in jih je treba simulirati. Za interni prikaz časa »14:00:00« se npr. uporablja vrednost 5.

»00:00:00« vrne vse zapise standardnega časovnega polja.

Zbirka podatkov hrani datumsko vrednost z notranjo uporabo kombiniranega datumskega/časovnega polja.

»45,79« ne vrne »45,79«, čeprav je pod Položaj izbrana možnost celotno polje.

Prikazani pogled ne ustreza temu, kar je notranje shranjeno. Primer: če je vrednost 45,789 v zbirki podatkov shranjena kot polje vrste Število/Dvojno in je prikazano oblikovanje nastavljeno, da prikaže le dve decimalki, se »45,79« vrne le pri iskanjih z oblikovanjem polja.


V tem primeru je standardno oblikovanje tisto, ki se nanaša na notranje shranjene podatke. Uporabniku to ni vedno vidno, predvsem kadar se uporablja za simulacijo vrst podatkov (npr. časovnih polj v zbirkah podatkov dBASE). Odvisno je od uporabljene zbirke podatkov in vrste podatkov. Iskanje po oblikovanju polja je smiselno, če želite najti le tisto, kar je dejansko prikazano. To vključuje polja vrste Datum, Čas, Datum/Čas in Število/Dvojno.

Iskanje brez Uporabi obliko polja pa je primerno za večje zbirke podatkov brez težav pri oblikovanju, ker je hitrejše.

Če iščete po vrednostih potrditvenih polj z Uporabi obliko polja, boste dobili »1« za označena potrditvena polja, »0« za neoznačena potrditvena polja in prazen niz za nedoločena (tristopenjska) potrditvena polja. Če je bilo iskanje opravljeno brez Uporabi obliko polja, boste dobili privzete vrednosti »TRUE« ali »FALSE«, ki so odvisne od jezika.

Če uporabljate Uporabi obliko polja med iskanjem po seznamskih poljih, najdete besedilo, prikazano v seznamskih poljih. Če ne uporabljate Uporabi obliko polja, boste našli vsebino, ki ustreza standardni obliki polja.

Razlikuj velike in male črke

Določi, da se med iskanjem upoštevajo velike in male črke.

Išči nazaj

Določi, da bo proces iskanja potekal v obratni smeri, od zadnjega do prvega zapisa.

Z vrha / Z dna

Ponovno začne iskanje. Iskanje naprej se ponovno začne s prvim zapisom. Iskanje nazaj se ponovno začne s zadnjim zapisom.

Izraz z nadomestnimi znaki

Uporabite lahko naslednje nadomestne znake:

Nadomestni znaki

Pomen

Primer

?

za natanko en naključen znak

»?ekec« vrne »Kekec«

"Ml?kar" vrne npr. Mlakar in Mlekar

*

za 0 ali več naključnih znakov

»*-*« vrne »DVD-RAM« in »CD-ROM«

»M*ič« vrne vse vnose, ki se pričnejo z »M« in končajo z »ič« (npr. Milič, Makarovič, Matjažič)


Če želite poiskati dejanska znaka ? ali *, pred njiju postavite levo poševnico: »\?« ali »\*«. To pa je nujno le, če je omogočen Izraz z nadomestnimi znaki. Če ta možnost ni omogočena, se nadomestni znaki obravnavajo kot navadni znaki.

Regularni izraz

Išče z regularnimi izrazi. Isti regularni izrazi, ki so podprti tukaj, so podprti tudi v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj paketa LibreOffice.

Iskanje z regularnimi izrazi ponuja več možnosti kot iskanje z izrazi z nadomestnimi znaki. Če iščete z regularnimi izrazi, naslednji znaki ustrezajo tistim, uporabljenim pri iskanju z nadomestnimi znaki:

Iskanje z izrazom z nadomestnimi znaki

Iskanje z regularnimi izrazi

?

.

*

.*


Iskanje podobnosti

Poiščite izraze, ki so podobni besedilu v polju Najdi. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Podobnosti za določitev možnosti iskanja po podobnosti.

Razlikuj širine znakov (samo če so azijski jeziki omogočeni)

Razlikuje med znakovnimi oblikami polovične in polne širine.

Zveni kot (japonščina) (le če so omogočeni azijski jeziki)

Vam omogoča, da določite iskalne možnosti za podobno zapisovanje, ki se uporablja v japonskem besedilu. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Zvoki za določitev iskalnih možnosti.

Nastavi iskalne možnosti za podobno zapisovanje, ki se uporablja v japonskem besedilu.

Obravnavaj kot enako

Določa možnosti, ki naj bodo pri iskanju obravnavane kot enake.

Prezri

Določa znake, ki naj bodo prezrti.

Stanje

Vrstica Stanje prikazuje zapise, ki jih vrne iskanje. Če iskanje pride do konca (ali začetka) tabele, se iskanje samodejno nadaljuje na drugem koncu.

V zelo velikih zbirkah podatkov lahko iskanje zapisa v obratnem iskalnem redu zahteva precej časa. V tem primeru vas vrstica stanja obvesti, da se zapisi še vedno štejejo.

Išči/Prekliči

Če je iskanje uspešno zaključeno, je poudarjeno ustrezno polje v tabeli. Iskanje lahko nadaljujete, če znova kliknete gumb Išči. Iskalni proces lahko prekličete tako, da kliknete gumb Prekliči.

Zapri

Zapre pogovorno okno. Nastavitve zadnjega iskanja bodo shranjene, dokler ne izidete iz LibreOffice.

Če je odprtih več tabel ali obrazcev, lahko za vsak dokument nastavite različne iskalne možnosti. Ko zaprete dokumente, se shranijo le iskalne možnosti za dokument, ki je bil zaprt zadnji.

Podprite nas!