Primerjalni operatorji

Naslednje primerjalne operatorje lahko nastavite pod Pogoj v pogovornem oknu Standardni filter.

Primerjalni operator

Učinek

Enako (=)

Prikaže vrednosti, ki so enake pogoju.

Manjše kot (<)

Prikaže vrednosti, ki so manjše od pogoja.

Večje kot (>)

Prikaže vrednosti, ki so večje od pogoja.

Manjše ali enako (< =)

Prikaže vrednosti, ki so manjše od pogoja ali enake pogoju.

Večje ali enako (> =)

Prikaže vrednosti, ki so večje od pogoja ali enake pogoju.

Ni enako (< >)

Prikaže vrednosti, ki niso enake pogoju.

Največji

Prikaže N (številčna vrednost kot parameter) največjih vrednosti.

Najmanjši

Prikaže N (številčna vrednost kot parameter) najmanjših vrednosti.

Največji %

Prikaže največji N% (številčna vrednost kot parameter) skupnih vrednosti.

Najmanjši %

Prikaže najmanjši N% (številčna vrednost kot parameter) celotnih vrednosti.


Podprite nas!