Besedilo

Če izberete možnost Besedilo v pogovornem oknu Vstavi stolpce zbirke podatkov, se vsebina izbranih podatkov v brskalniku vira podatkov vstavi v dokument kot besedilo. V pogovornem oknu se lahko odločite, katera polja ali stolpci zbirke podatkov se prenesejo, in kako je oblikovano besedilo.

Če je izbranih več zapisov, ko izberete funkcijo Podatki v besedilo, bodo polja spojenih dokumentov vstavljena glede na število zapisov.

Besedilo

V področju Besedilo uporabite gumb s puščico, da izberete stolpce tabele zbirke podatkov, v katere želite vstaviti vsebino polja.

Stolpci zbirke podatkov

Navede vse stolpce tabele zbirke podatkov, ki se lahko sprejmejo v seznamu za izbor, da se jih vstavi v dokument. Izberite stolpce zbirke podatkov, ki jih želite vstaviti v dokument.

>

Premakne polja, ki ste jih izbrali v seznamskem polju Stolpci zbirke podatkov v polje za izbor. Vnos lahko tudi dvokliknete, da ga izberete.

Izberi

Navede stolpce zbirke podatkov, ki ste jih izbrali, da bodo vstavljeni v dokument. Tu lahko vnesete tudi besedilo. To besedilo bo prav tako vstavljeno v dokument. Vrstni red vnosov v polju za izbor ustreza vrstnemu redu podatkov v dokumentu.

Oblika

Določi obliko za vstavljanje polj zbirke podatkov v dokument.

Iz zbirke podatkov

Sprejme oblike zbirke podatkov.

Izberi

Določi obliko s seznama, če informacije o obliki določenih podatkovnih polj niso sprejete. Oblike, ki so tu na voljo, se lahko uporabijo le za določena polja zbirke podatkov, kot so številska ali logična polja. Če izberete polje zbirke podatkov v besedilni obliki, ne boste mogli izbrati nobene oblike iz seznama za izbor, ker bo besedilna oblika samodejno ohranjena.

Če oblike, ki jo želite, ni na seznamu, izberite »Druge oblike ...« in določite želeno obliko v pogovornem oknu Oblika številk.

Oblika številk, določena med uporabo seznama za izbor, se vedno nanaša na polje zbirke podatkov, izbrano v seznamskem polju Stolpci zbirke podatkov.

Slog odstavka

Privzeto je, da se vstavljeni odstavki oblikujejo s trenutnimi Slogi odstavka. Ta oblika ustreza vnosu »brez« v seznamskem polju Slog odstavka. Tu lahko izberete druge sloge odstavkov, da se uporabijo za odstavek, ki ga želite vstaviti v dokument. Seznamsko polje prikaže sloge odstavkov, ki so na voljo in so določeni v LibreOffice in se jih upravlja v Katalogu slogov.

Podprite nas!