Tabela

V pogovornem oknu Vstavi stolpce zbirke podatkov izberite možnost Tabela, da se izbrani podatki v dokument vstavijo kot tabela. V pogovornem oknu se lahko odločite, katera polja ali stolpci zbirke podatkov se prenesejo, in kako je besedilna tabela oblikovana.

Tabela

V področju Tabela uporabite smerne tipke, da izberete stolpce tabele zbirke podatkov, ki jih želite uporabiti v besedilni tabeli.

Stolpci zbirke podatkov

Določi stolpce zbirke podatkov, ki bodo vstavljeni kot besedilna tabela. Vsi stolpci tabele zbirke podatkov, ki niso bili sprejeti v seznamskem polju Stolpci tabele, so navedeni tukaj. Vnosi so razvrščeni po abecedi.

Stolpci tabele

Navede vse stolpce zbirke podatkov, ki bodo vstavljeni v dokument. V tabeli bo vsakemu ustreznemu vnosu dodeljen stolpec. Vrstni red vnosov v seznamskem polju Stolpci tabele določa vrstni red podatkov v besedilni tabeli.

>>

Premakne vsa navedena polja v seznamsko polje Stolpci tabele. Vsa polja, navedena v seznamskem polju Stolpci tabele se vstavijo v dokument.

>

Premakne izbrano polje zbirke podatkov v seznamsko polje Stolpci tabele. Vnos prav tako lahko dvokliknete, da ga premaknete v seznamsko polje Stolpci tabele. Vsa polja, navedena v seznamskem polju Stolpci tabele se vstavijo v dokument.

<

Odstrani izbrano polje zbirke podatkov iz seznamskega polja Stolpci tabele. Odstranjeno polje se ne vstavi v dokument.

<<

Odstrani vsa polja zbirke podatkov iz seznamskega polja Stolpci tabele.

Oblika

Določi obliko za vstavljanje polj zbirke podatkov v dokument.

Iz zbirke podatkov

Sprejme oblike zbirke podatkov.

Izberi

Določi obliko s seznama, če informacije o obliki določenih podatkovnih polj niso sprejete. Oblike, ki so tu na voljo, se lahko uporabijo le za določena polja zbirke podatkov, kot so številska ali logična polja. Če izberete polje zbirke podatkov v besedilni obliki, ne boste mogli izbrati nobene oblike iz seznama za izbor, ker bo besedilna oblika samodejno ohranjena.

Če oblike, ki jo želite, ni na seznamu, izberite »Druge oblike ...« in določite želeno obliko v pogovornem oknu Oblika številk.

Oblika številk, določena med uporabo seznama za izbor, se vedno nanaša na polje zbirke podatkov, izbrano v seznamskem polju Stolpci zbirke podatkov.

Ikona opombe

Če želite, da se podatki v dokument vstavijo v obliki tabele, mora biti aktivna pravilna možnost Tabela. Nato lahko izberete polje zbirke podatkov iz seznamskega polja Stolpci tabele, da določite oblikovanje polja zbirke podatkov. Spremembe oblik številk se bodo uporabile na zadnjem izboru. Ni pomembno, ali je bilo polje zbirke podatkov izbrano iz seznamskega polja Stolpci zbirke podatkov ali iz seznamskega polja Stolpci tabele.


Vstavi naslov tabele

Določi, ali se vstavi naslovna vrstica za stolpce v besedilni tabeli.

Uporabi ime stolpca

Uporabi imena polj tabele zbirke podatkov kot naslove za vsakega od stolpcev besedilne tabele.

Ustvari samo vrstico

Vstavi prazno naslovno vrstico v besedilno tabelo. Z uporabo možnosti Ustvari samo vrstico lahko določite naslove dokumenta, ki ne ustrezajo imenom polj zbirke podatkov.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno , ki vam omogoča, da določite lastnosti tabele, kot so obrobe, ozadje in širina stolpca.

Samooblikovanje

Odpre pogovorno okno , kjer lahko izberete sloge oblik, ki se uporabijo takoj, ko vstavite tabelo.

Podprite nas!