Raziskovalec vključen/izključen

Vključi in izključi pogled raziskovalca vira podatkov. Ikona Raziskovalec vključen/izključen je vidna v vrstici Podatki tabele.

Ikona

Raziskovalec vključen/izključen

Pregled zbirke podatkov

V raziskovalcu vira podatkov vidite vire podatkov, ki so registrirani v LibreOffice, z njihovimi poizvedbami in tabelami.

Vzpostavljanje povezave – Takoj, ko izberete posamezno tabelo ali poizvedbo, se vzpostavi povezava z virom podatkov. Ko je povezava odprta, so ime vira podatkov, vnos Poizvedbe ali Tabele in ime izbrane poizvedbe ali tabele prikazani s krepko pisavo.

Podprite nas!