Pošta

Na strani Pošta v pogovornem oknu Hiperpovezava lahko urejate hiperpovezave za naslove e-pošte.

Za dostop do tega ukaza ...

Kliknite ikono Hiperpovezava v vrstici Standardno, nato kliknite zavihek Pošta.


Slika pogovornega okna Hiperpovezava – E-pošta

Pošta

Prejemnik

Povezavi dodeli določen e-poštni naslov. Če kliknete novo hiperpovezavo v dokumentu, se bo odprl nov sporočilni dokument, naslovljen na prejemnika, določenega v polju Prejemnik.

Viri podatkov

Skrije ali pokaže brskalnik po viru podatkov. Povlecite podatkovno polje prejemnika E-pošta iz brskalnika vira podatkov v besedilno polje Prejemnik.

Zadeva

Določi zadevo, ki se vstavi v vrstico Zadeva v novem sporočilnem dokumentu.

Dodatne nastavitve

Okvir

Vnesite ime okvira, v katerem želite, da se odpre povezana datoteka, ali izberite vnaprej določen okvir iz seznama. Če pustite to polje prazno, se bo povezana datoteka odprla v trenutnem oknu brskalnika.

Obrazec

Določi, ali je hiperpovezava vstavljena kot besedilo ali kot gumb.

Dogodki

Odpre pogovorno okno Dodeli makro, kjer lahko dogodkom, kot so »miška preko predmeta« ali »sproži hiperpovezavo«, dodelite njihove lastne programske kode.

Besedilo

Določi vidno besedilo ali napis gumba za hiperpovezavo.

Ime

Vnesite ime hiperpovezave. LibreOffice vstavi značko NAME v hiperpovezavo.

Podprite nas!