Položaj v dokumentu

Prikaže trenutni položaj kazalke v dokumentu LibreOffice Basic. Navedena je številka vrstice, nato številka stolpca.

Podprite nas!