Slog črte

Kliknite to ikono, da se odpre orodna vrstica Slog črte, kjer lahko spreminjate slog črte obrobe.

Ta obroba je lahko obroba okvirja, grafike ali tabele. Ikona Slog črte bo vidna le, če je bila izbrana slika, tabela, predmet grafikona ali okvir.

Ikona Slog črte

Slog črte

Za več informacij glejte odsek Obrobe v Pomoči.

Podprite nas!