Prikaži mrežo

Omogoči ali onemogoči mrežo.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Mreža in pomožne črte – Prikaži mrežo.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Prikaži mrežo

Prikaži mrežo


Podprite nas!