Čarovnik za kombinirana/seznamska polja

Ko v dokument vstavite kombinirano ali seznamsko polje, se bo samodejno zagnal čarovnik. Z njim lahko določite, kateri podatki naj bodo prikazani.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazca, kliknite ikono Kombinirano polje ali Seznamsko polje in povlecite z miško, s čimer ustvarite polje. V obrazcu mora obstajati povezava z zbirko podatkov.


Ikona opombe

Če ne želite, da se čarovnik zažene samodejno, lahko uporabite ikono Čarovniki vključeni/izključeni.


Čarovnika za kombinirana in seznamska polja se razlikujeta v zadnjem koraku. To je posledica narave kontrolnih polj:

Seznamska polja

Pri seznamskih poljih uporabnik izbere en vnos iz seznama vnosov. Ti vnosi so shranjeni v tabelo zbirke podatkov in jih v seznamskem polju ni mogoče spreminjati.

Na splošno velja, da tabela zbirke podatkov, ki vsebuje v obrazcu vidne seznamske vnose, ni ista kot tabela, na kateri temelji obrazec. Tako seznamska polja obrazca delujejo s pomočjo sklicev, in sicer so sklici na vidne seznamske vnose shranjeni v tabeli obrazca (tabeli vrednosti) in bodo kot taki tudi vneseni, če uporabnik izbere vnos iz seznama in ga shrani. S pomočjo sklicnih vrednosti lahko seznamska polja prikazujejo podatke iz tabele, ki je povezana s trenutno tabelo obrazca. S pomočjo Čarovnika za seznamska polja lahko povežete dve tabeli iz zbirke podatkov, tako da kontrolnik prikazuje podroben seznam iz polja, ki se nahaja v tabeli, ki je drugačna od tiste, na kateri temelji obrazec.

V drugih tabelah iščete želeno polje s pomočjo njegovega imena (VirKontrolnika), šele potem bodo polja dopolnjena. Če polje ne bo najdeno, bo seznam ostal prazen. Kadar seznamska polja vsebujejo povezane stolpce, bo brez opozorila vedno uporabljen prvi stolpec druge tabele.

Če tabela izdelkov vsebuje npr. številko dobavitelja, lahko v seznamskem polju s povezavo »Številka dobavitelja« prikažete ime dobavitelja iz tabele. Na zavihku Povezave polj vas bo čarovnik vprašal o vseh nastavitvah, ki so potrebne za to povezavo.

Kombinirana polja

Pri kombiniranih poljih lahko uporabnik izbere en vnos iz seznama ali sam vnese besedilo. Vnosi na seznamu, iz katerega lahko uporabnik izbira, so lahko iz katere koli tabele zbirke podatkov. Izbrani ali vneseni vnosi se lahko shranijo v obrazcu ali v zbirki podatkov. Če jih shranite v zbirko podatkov, bodo zapisani v tabelo zbirke podatkov, na kateri temelji obrazec.

Kombinirana polja lahko prikazujejo podatke katerekoli tabele. Neposredna povezava med trenutno tabelo obrazca in tabelo, iz katere bodo prikazane vrednosti v kombiniranem polju (seznamska tabele), ni potrebna. Kombinirana polja ne delujejo na podlagi sklicev. Ko uporabnik vnese ali izbere vrednost in jo shrani, bo v tabelo obrazca vnesena dejanska prikazana vrednost. Ker med tabelo obrazca in seznamsko tabelo ni povezave, ne vidite tabele Povezava polj.

V seznamskem polju iz seznama izberete vnose, ki so shranjeni v seznamsko tabelo. V kombiniranem polju pa lahko dodate še besedilo, ki bo zapisano v trenutno tabelo obrazca (tabela vrednosti) in tam, po želji, tudi shranjeno. Tej funkciji je v Čarovniku za kombinirana polja kot zadnja stran namenjena Obdelava podatkov, ki pa za seznamska polja ne obstaja. Tukaj določite, ali in kje naj bo v tabeli vrednosti shranjeno vneseno besedilo.

Čarovnik za elemente tabele / seznamsko / kombinirano polje: Podatki

Izberite vir podatkov in tabelo, katerima ustreza polje obrazca. Če v dokument, ki je že povezan z virom podatkov, vstavite polje obrazca, stran postane vidna.

Čarovnik za kombinirana/seznamska polja: Izbor tabele

Tukaj izberete tabelo iz razpoložljivih tabel zbirke podatkov, ki vsebuje podatkovno polje, katerega vsebina bo prikazana kot vnos na seznam.

Čarovnik za kombinirana/seznamska polja: Izbor polja

Izberite podatkovno polje, določeno v tabeli na prejšnji strani, katerega vsebina bo prikazana v seznamskem ali kombiniranem polju.

Čarovnik za seznamska polja: Povezava polja

Tukaj določite preko katerih polj bodo povezane tabele vrednosti in seznamske tabele.

Čarovnik za kombinirana polja: Polje zbirke podatkov

Pri kombinacijskih poljih lahko vrednost shranite v polje zbirke podatkov ali pa jo prikažete v obrazcu.

Prekliči

S klikom na Prekliči se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejšnjih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogoče aktivirati samo od druge strani naprej.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in čarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. Če ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Podprite nas!