Filtri in obrazci HTML

V dokumentih HTML lahko uporabite vse elemente kontrolnika in dogodke obrazca. Številni dogodki (npr. dogodki pozornosti) so ostali nespremenjeni. Še vedno jih boste lahko uvažali in izvažali kot ONFOCUS, ONBLUR itn. za JavaScript in kot SDONFOCUS, SDONBLUR itn. za LibreOffice Basic.

Splošna imena, ki so sestavljena iz vmesnika Poslušalec in imena metode dogodka, se uporabljajo tudi za vse druge dogodke: Dogodek XPoslušalec::metoda bo izvožen kot

SDEvent-XListener-method = "/* koda-dogodka */"

Pri zapisu sestavin XPoslušalca (XListener) in metode bodite pozorni na male in velike črke.

Nadzorovanje dogodkov za kontrolnike izvaja LibreOffice API. Ko kontrolniku dodelite dogodek, bo predmet interno registriran kot »poslušalec« (»Listener«) za natanko določen dogodek. Za ta namen potrebuje predmet poseben vmesnik, npr. vmesnik XFocusListener, s katerim se lahko odzove na dogodke izbiranja oz. pozornosti. Ko pride do dogodka, kontrolnik uporabi posebno metodo vmesnika poslušalca (Listener), takrat ko je označen. Interno registrirani predmet potem uporabi kodo JavaScript ali LibreOffice Basic, ki je bila dodeljena dogodku.

Filter HTML sedaj uporablja natančno iste vmesnike poslušalcev in imena metod za uvoz in izvoz dogodkov po želji. Tako lahko registrirate dogodek pozornosti z

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* koda */"

namesto prek

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* koda */"

registra. Tako lahko dogodke registrirate po želji, tudi tiste, ki jih ni v seznamskih poljih. Za definiranje skriptnega jezika dogodkov lahko v glavo dokumenta vnesete naslednjo vrstico:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Za CONTENT (vsebina) lahko uporabite npr. »text/x-StarBasic« za LibreOffice Basic ali »text/JavaScript« za JavaScript. Če ni posebnega vnosa, bo privzet JavaScript.

Med izvažanjem bo privzeti skriptni jezik določen glede na prvi modul v dokumentu z makri. Za dogodke lahko v dokumentu uporabite le en jezik.

Podprite nas!