Krmar po obrazcih

S to ikono odprete Krmarja po obrazcih. Prikazani bodo vsi obrazci in podobrazci v trenutnem dokumentu s svojimi kontrolniki.

Kadar uporabljate več obrazcev, vam Krmar po obrazcih ponuja pregled teh obrazcev in hkrati omogoča razne funkcije za urejanje.

Za dostop do tega ukaza ...

V vrstici Oblikovanje obrazca kliknite

Ikona Krmar po obrazcih

Krmar po obrazcih


Krmar po obrazcih vsebuje seznam vseh ustvarjenih (logičnih) obrazcev z ustreznimi kontrolnimi polji. Če obrazec vsebuje kontrolnike, bo pred njegovim imenom znak plus. Če kliknete na znak plus, odprete seznam elementov obrazca.

Razporeditev različnih kontrolnikov lahko spremenite tako, da jih v Krmarju po obrazcih povlečete in spustite. Izberite enega ali več kontrolnikov in jih povlecite v drug obrazec. Lahko uporabite tudi tipki +X ali ukaz Izreži v kontekstnem meniju, tako da premaknete kontrolnik v odložišče, in tipki +V ali ukaz Vstavi, da kontrolnik vstavite na drugo mesto.

Če želite urediti ime v Krmarju po obrazcih, kliknite ime in vnesite novo ime, ali pa uporabite ukaz v kontekstnem meniju.

Ko v Krmarju po obrazcih izberete kontrolnik, bo tudi v dokumentu izbran ustrezni element.

V kontekstnem meniju izbranega vnosa vam Krmar po obrazcih ponuja naslednje možnosti:

Nov

S tem ukazom v obrazec dodate nove elemente. Funkcijo Dodaj lahko prikličete le, če je bil v Krmarju po obrazcih izbran obrazec.

Obrazec

S tem ukazom ustvarite nov obrazec v dokumentu. Če želite ustvariti podobrazec, dodajte nov obrazec pod želeni nadrejeni obrazec.

Skriti kontrolnik

V izbranem obrazcu ustvari skriti kontrolnik, ki ni viden za zaslonu. Skriti kontrolnik uporabljamo za podatke, ki bodo poslani skupaj z obrazcem. Vsebuje dodatne informacije ali pojasnilo, ki ga lahko navedete pri ustvarjanju obrazca v Posebnih lastnostih kontrolnika. V Krmarju po obrazcih izberite vnos skritega kontrolnika, nato ukaz Lastnosti.

Kontrolnike lahko v dokumentu kopirate s pomočjo odložišča (kombinacija tipk +C za kopiranje in +V za vstavljanje). Skrite kontrolnike lahko kopirate v Krmarju po obrazcih s pomočjo načina povleci in spusti in medtem držite pritisnjeno .

Uporabite način povleci in spusti za kopiranje kontrolnikov znotraj istega dokumenta ali med različnimi dokumenti. Odprite drug dokument z obrazcem in povlecite skriti kontrolnik iz Krmarja po obrazcih v Krmarja po obrazcih ciljnega dokumenta. Vidni kontrolnik kliknite neposredno v dokumentu, počakajte toliko, da bo kopija kontrolnika dodana v odložišče, nato povlecite kopijo v drug dokument. Če želite vstaviti kopijo v isti dokument, med vlečenjem držite pritisnjeno .

Izbriši

Izbrišite izbrani vnos. Tukaj lahko izbrišete posamezne elemente obrazca in celotne obrazce z enim miškinim klikom.

Zaporedje premikanja

Ko izberete obrazec, odprete pogovorno okno Zaporedje premikanja, kjer so določeni indeksi za označevanje kontrolnih polj pri premikanju s tabulatorko.

Preimenuj

Tukaj preimenujete izbrani predmet.

Lastnosti

Tukaj zaženete pogovorno okno Lastnosti za izbrani vnos. Če izberete obrazec, se odpre pogovorno okno Lastnosti obrazca. Če izberete kontrolnik, se odpre pogovorno okno Lastnosti kontrolnika.

Odpri v oblikovalnem načinu

S tem ukazom obrazce odprete v Oblikovalnem načinu, da jih lahko urejate.

Podprite nas!