Zaporedje aktiviranja

V pogovornem oknu Zaporedje premikanja lahko spremenite vrsti red, po katerem bodo kontrolna polja izbrana (dobila pozornost), ko uporabnik pritiska tabulatorko.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Obrazec – Zaporedje aktiviranja.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Obrazec – Zaporedje aktiviranja.

Izberite Orodja – Zaporedje aktiviranja.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Zaporedje aktiviranja

Zaporedje aktiviranja


Ko v dokument vstavite elemente obrazca, LibreOffice samodejno določi, v kakšnem vrstnem redu bodo izbrani kontrolniki s tabulatorko. Vsak nov kontrolnik bo samodejno dodan na konec vrste. V pogovornem oknu Zaporedje premikanja lahko prilagodite ta vrstni red svojim željam.

Določite lahko tudi indeks kontrolnika kot njegovo dodatno lastnost, tako da vnesete želeno vrednost v polje Vrstni red v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika.

Izbirni gumb v skupini je dostopen s tabulatorko le takrat, ko je »izbran« eden izmed izbirnih gumbov v skupini. Če ste oblikovali skupino izbirnih gumbov, kjer ni noben »izbran«, uporabnik prek tipkovnice ne bo imel dostopa do te skupine ali katerega koli njenega izbirnega gumba.

Kontrolniki

Tukaj so našteti vsi kontrolniki v obrazcu. Izberete jih lahko s tabulatorko v danem vrstnem redu od vrha navzdol. V seznamu Kontrolniki izberite kontrolnik, ki mu dodelite želeno mesto v vrstnem redu.

Premakni navzgor

Kliknite gumb Premakni navzgor, če želite premakniti izbrani kontrolnik za eno mesto više v vrstnem redu.

Premakni navzdol

Kliknite gumb Premakni navzdol, če želite premakniti izbrani kontrolnik za eno mesto niže v vrstnem redu.

Samodejno razvrščanje

Kliknite gumb Samodejno razvrščanje, če želite samodejno razvrstiti kontrolnike glede na položaj kontrolnika v dokumentu.

Podprite nas!