Podatki

Na zavihku Podatki določite lastnosti obrazca, ki se nanašajo na zbirko podatkov, s katero je obrazec povezan.

Tukaj določite vir podatkov, na katerem bo temeljil obrazec, ali če podatke lahko ureja uporabnik. Poleg vrste in funkcij filtra boste našli tudi vse ostale lastnosti, s katerimi ustvarite podobrazec.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Obrazec – zavihek Podatki.

Odprite orodno vrstico Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Lastnosti obrazca – zavihek Podatki.


Analiziraj SQL-ukaz

Tukaj določite, če naj LibreOffice analizira izjavo SQL. Če to želite, lahko kliknete gumb ... poleg seznamskega polja Vsebina. Odprlo se bo okno, kjer lahko grafično ustvarite poizvedbo zbirke podatkov. Ko zaprete okno, bo izjava SQL za ustvarjeno poizvedbo vstavljena v seznamsko polje Vsebina.

Dodaj samo podatke

Tukaj določite, ali naj obrazec dovoli samo dodajanje novih podatkov (Da) ali tudi druge lastnosti (Ne).

note

Če je Dodaj samo podatke nastavljeno na »Da«, spreminjanje ali brisanje podatkov ni mogoče.


Dovoli brisanje

Določite, če bo podatke mogoče izbrisati.

Dovoli dodajanja

Določite, če lahko dodajate podatke.

Dovoli spreminjanje

Določite, če bo podatke mogoče spreminjati.

Filter

Vnesite potrebne pogoje za filtriranje podatkov v obrazcu. Specifikacije filtra so v skladu s pravili SQL brez uporabe stavka WHERE. Če želite npr. prikazati vse zapise z imenom »Miško«, vtipkajte v podatkovno polje: Ime = 'Miško'. Pogoje lahko tudi sestavljate: Ime = 'Miško' OR Ime = 'Peter'. Izpisani bodo vsi zapisi, ki izpolnjujejo katerega od obeh pogojev.

Funkcija filtriranja je na voljo v uporabniškem načinu prek ikon Samodejni filter in Privzeti filter v vrstici Krmarjenje po obrazcu.

Krožno

Tukaj določite, kako krmarite s pomočjo tabulatorke. S tabulatorko se lahko premikate naprej po obrazcu. Če hkrati pritisnete dvigalko, se boste pomikali nazaj. Če pridete do zadnjega (ali prvega) polja in ponovno pritisnete tabulatorko, imate več možnosti. Določite kontrolno tipko z naslednjimi možnostmi:

Možnost

Pomen

Privzeto

S to nastavitvijo samodejno določite cikel, ki ustreza povezavi na zbirko podatkov. Če obrazec vsebuje povezavo na zbirko podatkov, se boste s tabulatorko pri izhodu iz zadnjega polja pomaknili na naslednji ali prejšnji zapis (glejte Vsi zapisi). Če povezava na zbirko podatkov ne obstaja, bo prikazan naslednji/prejšnji obrazec (glejte Trenutna stran).

Vsi zapisi

Ta možnost velja samo za obrazce zbirke podatkov in se uporablja za krmarjenje po vseh zapisih. Če za izhod iz zadnjega polja v obrazcu uporabite tabulatorko, se trenutni zapis spremeni.

Aktivni zapis

Ta možnost velja samo za obrazce zbirke podatkov in se uporablja za krmarjenje po trenutnem zapisu. Če za izhod iz zadnjega polja v obrazcu uporabite tabulatorko, se trenutni zapis spremeni.

Trenutna stran

Ob izhodu iz zadnjega polja obrazca kazalka preskoči na prvo polje v naslednjem obrazcu. Ta nastavitev je standardna in najpogostejša za HTML obrazce.


Poveži nadrejena polja

Če ustvarite podobrazec, vnesite podatkovno polje v nadrejenem obrazcu, ki bo odgovorno za usklajevanje nadrednega in podrednega obrazca. Če želite vnesti različne vrednosti, pritisnite tipki dvigalka+vnašalka za vsako vrstico vnosa.

Podobrazec temelji na poizvedbi SQL oz. na Poizvedbi po parametrih. Če v polje Poveži nadrejena polja vnesete ime polja, bodo podatki iz tega polja v glavnem obrazcu primerjani s spremenljivko, ki jo morate vnesti v polje Poveži podrejena polja. V ustrezni izjavi SQL bo ta spremenljivka primerjana s podatki tabele, na katere se nanaša podobrazec. Druga možnost je, da v polje Poveži nadrejena polja vnesete ime stolpca.

Oglejte si naslednji primer:

Tabela zbirke podatkov, na kateri temelji obrazec, je lahko npr. podatkovna tabela strank ("Stranka"), kjer ima vsaka stranka edinstveno številko v podatkovnem polju »ID_str«. Naročila strank so shranjena v drugi tabeli zbirke podatkov. Sedaj lahko vidite naročila posameznih strank, potem ko jih vnesete v obrazec. Če želite to narediti, morate ustvariti podobrazec. V polje Poveži nadrejena polja vnesite podatkovno polje iz zbirke podatkov strank, ki natančno določa stranko, npr. ID_str. V polje Poveži podrejena polja vnesite ime spremenljivke, ki bo sprejela podatke iz polja ID_str, npr. x.

Podobrazec mora prikazati ustrezne podatke iz tabele z naročili ("Naročila") za posamezen ID stranke (ID_stranke -> x). To je mogoče le v primeru, da je vsako naročilo dodeljeno pravi stranki v tabeli z naročili. Druga možnost je, da uporabite drugo polje z imenom ID_stranke; vendar pa se bo to polje imenovalo Številka_stranke, da se na bo prekrivalo s poljem v nadrejenem obrazcu.

Sedaj lahko primerjate polje Številka_stranke v tabeli »Naročila« s poljem ID_stranke iz tabele »Stranke« s pomočjo spremenljivke x, npr. z naslednjo izjavo SQL:

SELECT * FROM Naročila WHERE Številka_stranke =: x (če želite, da so v podobrazcu prikazani vsi podatki iz tabele z naročili)

ali:

SELECT Izdelek FROM Naročila WHERE Številka_stranke =: x (če želite, da so v podobrazcu iz tabele z naročili prikazani samo podatki iz polja »Izdelek«)

Izjavo SQL lahko vnesete v polje Vir podatkov ali pa ustvarite ustrezno poizvedbo parametrov, s katero ustvarite podobrazec.

Poveži podrejena polja

Če ustvarite podobrazec, vnesite spremenljivko, kamor bodo shranjene možne vrednosti iz polja nadrejenega obrazca. Če podobrazec temelji na poizvedbi, vnesite spremenljivko, ki ste jo določili v poizvedbi. Če ustvarite obrazec s pomočjo izjave SQL, ki ste jo vnesli v polje Vir podatkov, vnesite spremenljivko, ki ste jo uporabili v izjavi. Ime spremenljivke si lahko izberete sami. Za vnos različnih vrednosti pritisnite kombinacijo tipk dvigalka + vnašalka.

Če ste določili polje ID_stranke kot nadrejeno polje v Poveži nadrejena polja, potem v polje Poveži podrejena polja vnesite ime spremenljivke, v katero bodo shranjene vrednosti iz polja ID_stranke. Če sedaj s to spremenljivko določite izjavo SQL v polju Vir podatkov, bodo želene vrednosti prikazane v podobrazcu.

Razvrsti

Vnesete pogoje za razvrstitev podatkov v obrazcu. Navajanje pogojev mora ustrezati pravilom SQL, brez uporabe stavka ORDER BY. Primer: Če želite razvrstiti vse zapise v zbirki podatkov v enem polju v naraščajočem vrstnem redu, v drugem polju pa padajoče, vnesite Ime ASC, Priimek DESC (če sta Ime in Priimek imeni podatkovnih polj).

Ustrezne ikone z vrstice Krmarjenje po obrazcu lahko uporabite v uporabniškem načinu za razvrščanje: Razvrsti naraščajoče, Razvrsti padajoče, Razvrsti.

Vir podatkov

Določite vir podatkov, na katerega se bo nanašal obrazec. S klikom gumba ... odprete pogovorno okno Odpri, v katerem lahko izberete vir podatkov.

Vrsta vsebine

Določite, ali naj bo vir podatkov obstoječa tabela ali poizvedba v zbirki podatkov, ali če naj obrazec temelji na izjavi SQL.

Če izberete »Tabela« ali »Poizvedba«, se bo obrazec nanašal na tabelo ali poizvedbo, ki jo določite v polju Vsebina. Če želite ustvariti novo poizvedbo ali podobrazec, izberite možnost »SQL«. Nato lahko vnesete izjavo za SQL-poizvedbo ali podobrazec neposredno v polje Vsebina seznama na zavihku Podatki okna lastnosti kontrolnika.

Vrstica za krmarjenje

Določite, če želite uporabiti funkcije za krmarjenje na spodnjem robu obrazca.

Možnost »Nadrejeni obrazec« se uporablja za podobrazce. Če za obrazec izberete to možnost, lahko krmarite z zapisi glavnega obrazca, če se kazalka nahaja v podobrazcu. Podobrazec je povezan z nadrejenim obrazcem v razmerju 1:1, zato se krmarjenje vedno izvaja v nadrejenem obrazcu.

Vsebina

Določite vsebino, ki bo uporabljena za obrazec. To je lahko obstoječa tabela ali poizvedba (že ustvarjena v zbirki podatkov), lahko pa jo določa izjava SQL. Preden vnesete vsebino, morate določiti njeno vrsto v polju Vrsta vsebine.

Če ste v Vrsti vsebine izbrali »tabelo« ali »poizvedbo«, polje prikaže vse tabele in poizvedbe, ki so nastavljene v izbrani zbirki podatkov.

Kaj je podobrazec?

Obrazce ustvarite na podlagi tabele ali poizvedbe zbirke podatkov. Obrazci grafično prikažejo podatke, uporabite pa jih lahko za vnos ali spreminjanje podatkov.

Če potrebujete obrazec, ki se nanaša na podatke v tabeli ali poizvedbi in poleg tega prikazuje podatke iz druge tabele, potem ustvarite podobrazec. Ta obrazec lahko vsebuje npr. polje z besedilom, ki prikazuje podatke iz druge tabele s podatki.

Podobrazec je dodatna komponenta glavnega obrazca. Glavni obrazec se imenuje tudi »nadrejeni obrazec«. Podobrazce potrebujete takrat, ko želite imeti iz obrazca dostop do več tabel. Vsaka dodatna tabela zahteva svoj podobrazec.

Ko ustvarite obrazec, ga lahko spremenite v podobrazec. Pojdite v oblikovalni način in odprite Krmarja po obrazcih. Tu povlecite obrazec (ki bo postal podobrazec) na katerikoli drug obrazec (ki bo postal glavni obrazec).

Uporabnik dokumenta ne bo videl, da ima obrazec podobrazce. Videl bo le dokument, v katerem so vneseni podatki ali v katerem so prikazani obstoječi podatki.

Določite Poveži nadrejena polja iz podatkovnih polj v glavnem obrazcu. V podobrazcu lahko nastavite Poveži podrejena polja kot polje, ki se bo ujemalo z vsebino Poveži glavna polja.

Ko uporabnik krmari po podatkih, obrazec vedno prikaže trenutni zapis podatkov. Če so določeni podobrazci, bo vsebina podobrazcev prikazana z zamikom približno 200 ms. Ta zamik vam omogoča, da hitro pobrskate po podatkovnih zapisih v glavnem obrazcu. Če pred tem krmarite v naslednji glavni podatkovni zapis, ni potrebno, da se podatki iz podobrazca obnovijo ali prikažejo.

Podprite nas!