Dogodki zbirke podatkov

Na zavihku Dogodki s pomočjo makra povežete določene dogodke, ki se izvedejo v obrazcu zbirke podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Lastnosti obrazca – zavihek Dogodki.

Odprite orodno vrstico Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Lastnosti obrazca – zavihek Dogodki.


Če želite povezati dogodek z makrom, najprej zapišite makro, ki vsebuje vse ukaze, ki bodo izvršeni ob določenem dogodku. Nato kliknite gumb ... poleg želenega makra in ga tako dodelite ustreznemu dogodku. Odpre se pogovorno okno Dodeli makro, v katerem lahko izberete makro.

Naslednja dejanja lahko nastavite individualno, kar pomeni, da lahko določite dejanje v posebnem pogovornem oknu:

  1. prikaz sporočila o napaki,

  2. potrditev brisanja (pri podatkovnih zapisih),

  3. poizvedba po parametrih,

  4. preverjanje vnosa pri shranjevanju podatkovnih zapisov.

To pomeni, da lahko nastavite zahtevo po »potrditvi brisanja«, kot je npr. »Ali ste prepričani, da želite izbrisati stranko xyz?«, kadar brišete podatkovni zapis.

note

Dogodkov, ki so prikazani v pogovornem oknu Dogodki, ni mogoče oblikovati neposredno. Dogodek lahko odstranite s seznama, če pritisnete brisalko.


V nadaljevanju so opisani vsi dogodki v obrazcu, ki jih lahko povežete z makrom:

Izpolni parametre

Dogodek Izpolni parametre nastopi, kadar naloženi obrazec vsebuje parametre, ki morajo biti izpolnjeni. Vir podatkov za obrazec je lahko naslednji ukaz SQL:

SELECT * FROM naslov WHERE ime=:ime

Ob tem je :ime tisti parameter, ki mora biti pri nalaganju izpolnjen. Če je le mogoče, bo parameter samodejno izpolnjen iz glavnega obrazca. V nasprotnem primeru bo priklican ta dogodek in parameter bo izpolnjen s pomočjo makra. Vrnite True za nadaljevanje parametriziranega ukaza, sicer vrnite False.

Nastala je napaka

Dogodek Nastala je napaka se sproži, če pri dostopu do vira podatkov pride do napake. To velja za obrazce ter seznamska in kombinirana polja.

Ob nalaganju

Dogodek Ob nalaganju nastopi takoj potem, ko je bil obrazec naložen.

Ob ponovnem nalaganju

Dogodek Ob ponovnem nalaganju nastopi takoj potem, ko je bil obrazec ponovno naložen. Podatkovna vsebina je že bila osvežena.

Ob zapiranju

Dogodek Ob zapiranju nastopi takoj potem, ko se obrazec zapre oz. loči od vira podatkov.

Po spremembi zapisa

Dogodek Po spremembi zapisa nastane takoj potem, ko se prestavi kazalec trenutnega zapisa.

Po zapisovanju

Dogodek Po zapisovanju nastane takoj potem, ko je bil trenutni zapis spremenjen.

Potrditev brisanja

Dogodek Potrditev brisanja nastopi, ko iz obrazca izbrišete podatke. Vrne True za odobritev brisanja vrstice, sicer vrne False. Povezani makro lahko npr. v pogovornem oknu zahteva potrditev.

Pred ponovnim nalaganjem

Dogodek Pred ponovnim nalaganjem nastopi, preden se obrazec ponovno naloži. Podatkovna vsebina še ni bila osvežena.

Pred posodobitvijo

Dogodek Pred posodobitvijo nastopi, preden je spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov. Povezani makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne FALSE.

Po posodobitvi

Dogodek Po posodobitvi nastopi, ko se spremenjena vsebina kontrolnika zapiše v vir podatkov.

Pred ponastavljanjem

Dogodek Pred ponastavljanjem nastopi, preden ponastavite obrazec. Vrnjeni True ponastavitev odobri, vrnjeni False prekliče operacijo.

Obrazec bo ponastavljen, če dogodek izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  1. Uporabnik pritisne gumb (HTML), ki je določen za ponastavitev.

  2. V obrazcu, ki je povezan z virom podatkov, uporabnik ustvari nov in prazen zapis. V zadnjem zapisu lahko npr. pritisnete gumb Naslednji zapis.

Po ponastavitvi

Dogodek Po ponastavitvi nastopi, ko je bil obrazec ponastavljen.

Pred pošiljanjem

Dogodek Pred pošiljanjem nastopi, preden pošljete podatke obrazca. Vrnjeni True oddajo odobri, vrnjeni False prekliče pošiljanje.

Pred spremembo zapisa

Dogodek Pred spremembo zapisa nastopi, preden se premakne kazalec (kazalka SQL) trenutnega zapisa. Vrnite True za odobritev premika, sicer vrnite False.

Pred zapiranjem

Dogodek Pred zapiranjem nastopi, preden se obrazec zapre oz. loči od vira podatkov.

Pred zapisovanjem

Dogodek Pred zapisovanjem nastopi, preden je trenutni zapis spremenjen. Vrnite True za odobritev spreminjanja, sicer vrnite False. Povezan makro lahko npr. v pogovornem oknu zahteva potrditev.

Dogodki, ki jih je moč prekiniti

tip

Makri lahko prekinejo izvedbo dogodka z vračanjem logične vrednosti: True omogoča nadaljevanje izvedbe dogodka, False ustavi izvedbo dogodka.


Naslednje dogodke je mogoče prekiniti z vrnjenim False:

Podprite nas!