Lastnosti obrazca

V tem pogovornem oknu lahko med drugim nastavite vir podatkov in dogodke za celoten obrazec.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Lastnosti obrazca.

Ikona Obrazec

Obrazec


Če vnesete podatke v pogovorno okno Lastnosti, upoštevajte, da je večvrstični vnos mogoč le za nekatera spustna kombinirana polja. To zadeva vsa polja, v katera lahko vnesete izjavo SQL kot tudi lastnosti polj z besedilom ali nalepk. Ta polja lahko odprete in vnesete besedilo v odprt seznam. Veljavne so naslednje tipke za bližnjice:

Tipke

Učinek

+smerna tipka navzdol:

Odpre kombinirano polje.

+smerna tipka navzgor:

Zapre kombinirano polje.

Dvigalka+vnašalka

Vstavi novo vrstico.

Puščica navzgor

Postavi kazalko v prejšnjo vrstico.

Puščica navzdol

Postavi kazalko v naslednjo vrstico.

Vnašalka

Dokonča vnos v polje in postavi kazalko v naslednje polje.


Podobno kot s seznamskimi in kombiniranimi polji lahko odprete ali zaprete seznam s klikom na puščico na desnem koncu polja. Tukaj se vnos lahko vnese v odprt seznam ali v zgornje polje z besedilom. Izjema so lastnosti, ki pričakujejo seznamsko predstavitev, npr. lastnosti »Vnosi na seznam«, ki jih lahko nastavite za kontrolno polje Seznamsko polje in Kombinirano polje. Tukaj lahko uredite vnose, ko je polje odprto.

Splošno

Podatki

Na zavihku Podatki določite lastnosti obrazca, ki se nanašajo na zbirko podatkov, s katero je obrazec povezan.

Dogodki zbirke podatkov

Na zavihku Dogodki s pomočjo makra povežete določene dogodke, ki se izvedejo v obrazcu zbirke podatkov.

Podprite nas!