Dogodki

Na zavihku Dogodki lahko povežete makre z dogodki, ki se izvedejo v poljih kontrolnika obrazca.

Ko pride do dogodka, bo poklican povezani makro. Če želite dogodku dodeliti makro, pritisnite gumb .... Odpre se pogovorno okno Dodeli dejanje.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Lastnosti kontrolnika – zavihek Dogodki.

Odprite orodno vrstico Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Kontrolnik – zavihek Dogodki.


Glede na kontrolnik lahko pride do različnih dogodkov. Na zavihku Dogodki so našteti le tisti dogodki, ki veljajo za izbrani kontrolnik in kontekst.
Definirani so naslednji dogodki:

Odobri dejanje

Ta dogodek se zgodi, preden je dejanje sproženo s klikom na kontrolnik. S klikom gumba »Pošlji« npr. zaženete dejanje pošiljanja, vendar se dejanski proces »pošlji« izvede šele, ko se izvrši dogodek Na začetku. Z dogodkom Odobri dejanje lahko proces ukinete. Če povezana metoda pošlje nazaj vrednost FALSE, se dogodek Na začetku ne bo izvršil.

Izvrši dejanje

Dogodek Izvedi dejanje se pripeti, ko aktivirate dejanje. Če imate npr. v obrazcu gumb »Pošlji«, potem postopek pošiljanja predstavlja to dejanje.

Spremenjeno

Dogodek Spremenjeno se izvrši, ko kontrolnik izgubi pozornost (ni več dejaven), njegova vsebina pa je bila od takrat spremenjena.

Besedilo spremenjeno

Do dogodka Besedilo spremenjeno pride, ko v vnosno polje vnesete ali v njem spremenite besedilo.

Stanje elementa spremenjeno

Dogodek Stanje elementa spremenjeno se pripeti, kadar se status kontrolnega polja spremeni, npr. iz potrjenega v nepotrjeno.

Ob pridobljeni pozornosti

Dogodek Ob pridobljeni pozornosti nastane, ko kontrolno polje dobi pozornost (postane dejavno).

Ob izgubljeni pozornosti

Dogodek Ob izgubljeni pozornosti nastane, ko kontrolno polje izgubi pozornost (ni več dejavno).

Tipka pritisnjena

Dogodek Tipka pritisnjena se zgodi, ko uporabnik pritisne katerokoli tipko, medtem ko je kontrolnik dejaven. Ta dogodek lahko povežete z makrom za označevanje vnosov.

Tipka sproščena

Dogodek Tipka sproščena se zgodi, ko uporabnik sprosti katerokoli tipko, medtem ko je pozornost na kontrolniku.

Kazalec miške znotraj

Dogodek Kazalec miške znotraj se zgodi, če je miška znotraj kontrolnega polja.

Premik miške ob pritisnjeni tipki

Dogodek Premik miške ob pritisnjeni tipki se zgodi, ko premikate miško, medtem ko je pritisnjena tipka. Primer tega dogodka je, ko v načinu povleci in spusti dodatna tipka določa način (premikanje ali kopiranje).

Miška premaknjena

Dogodek Miška premaknjena nastane, ko miško premaknete prek kontrolnika.

Gumb miške pritisnjen

Dogodek Gumb miške pritisnjen nastane, če je gumb miške pritisnjen, medtem ko je kazalec miške na kontrolniku.

Ikona opombe

Ta dogodek se uporablja tudi za zahteve o obveščanju za pojavni kontekstni meni na kontrolniku.


Gumb miške sproščen

Dogodek Gumb miške sproščen nastane, ko sprostite gumb miške, medtem ko je kazalec miške na kontrolniku.

Kazalec miške zunaj

Dogodek Kazalec miške zunaj nastane, če je miška izven kontrolnega polja.

Pred posodobitvijo

Dogodek Pred posodobitvijo nastopi, preden je spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov. Povezani makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne FALSE.

Po posodobitvi

Dogodek Po posodobitvi nastopi, ko se spremenjena vsebina kontrolnika zapiše v vir podatkov.

Pred ponastavljanjem

Dogodek Pred ponastavljanjem nastopi, preden ponastavite obrazec. Vrnjeni True ponastavitev odobri, vrnjeni False prekliče operacijo.

Obrazec bo ponastavljen, če dogodek izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  1. Uporabnik pritisne gumb (HTML), ki je določen za ponastavitev.

  2. V obrazcu, ki je povezan z virom podatkov, uporabnik ustvari nov in prazen zapis. V zadnjem zapisu lahko npr. pritisnete gumb Naslednji zapis.

Po ponastavitvi

Dogodek Po ponastavitvi nastopi, ko je bil obrazec ponastavljen.

Podprite nas!