Splošno

Ta zavihek Splošno vam omogoča, da določite splošne lastnosti kontrolnika obrazca. Te lastnosti se razlikujejo glede na vrsto kontrolnika. Naslednje lastnosti niso na voljo za vsak kontrolnik.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Lastnosti kontrolnika – zavihek Splošno.

Odprite orodno vrstico Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Kontrolnik – zavihek Splošno.


note

Če izvozite dokument v trenutni obliki zapisa v obliko HTML, se ne izvozijo trenutne, temveč privzete vrednosti kontrolnika. Privzete vrednosti določajo – glede na vrsto kontrolnika – Privzeta vrednost (npr. v poljih z besedilom), Privzeto stanje (za potrditvena polja in polja z možnostmi) in Privzeti izbor (za seznamska polja).


Barva obrobe

Določa barvo obrobe za kontrolnike, ki imajo lastnost »Obroba« nastavljeno na »linearno«.

Barva ozadja

Barva ozadja je na voljo za večino kontrolnih polj. Če kliknete na Barva ozadja, se odpre seznam, ki vam omogoča, da izbirate med množico različnih barv. Možnost »Standardno« prevzame sistemske nastavitve. Če želene barve ni na seznamu, kliknite gumb ..., da določite barvo v pogovornem oknu Barva.

Barva simbola

Določa barvo simbolov na kontrolnikih, npr. barvo puščic na drsnem traku.

Besedilne vrstice se zaključijo z

Za polja z besedili izberite kodo za konec vrstice, ki se bo uporabljala, ko boste pisali besedilo v stolpcu zbirke podatkov.

Besedilo pomoči

Ponuja možnost, da vnesete besedilo pomoči, ki bo prikazano kot namig na kontrolniku. Namig pokaže besedilo v uporabniškem načinu, ko miško premaknete čez kontrolnik.

Za gumbe vrste URL se besedilo pomoči pojavi kot razširjen namig namesto naslova URL, ki je vnesen pod URL.

Besedilo pomoči

V vsakem kontrolnem polju lahko določite dodatne podatke ali opisno besedilo za kontrolno polje. Ta lastnost pomaga programerju, da shrani dodatne informacije, ki se lahko uporabljajo v programski kodi. To polje se lahko uporablja, npr. za spremenljivke ali druge parametre vrednotenja.

Decimalna natančnost

Za številska in valutna polja lahko določite število števk, ki so prikazane desno od decimalne točke.

Dejanje

Uporabite lahko krmilniška dejanja, da oblikujete svoje gumbe za krmarjenje po zbirki podatkov.

Naslednja tabela opisuje dejanja, ki jih lahko dodelite gumbu:

Dejanje

Opis

Brez

Nič se ne zgodi.

Oddaj obrazec

Pošlje podatke, ki so bili vneseni v druga kontrolna polja trenutnega obrazca, na naslov, ki je naveden v Lastnosti obrazca pod URL.

Vnesite URL v lastnosti podatkov obrazca v polju z besedilom »URL«, kadar izvažate v datoteko PDF.

Ponastavi obrazec

Ponastavi nastavitve v drugih kontrolnih poljih na predhodno določene privzete vrednosti (Privzeto stanje, Privzeti izbor, Privzeta vrednost).

Odpri dokument/spletno stran

Odpre URL, ki je naveden pod URL. Uporabite lahko Okvir, da določite ciljni okvir.

Prvi zapis

Trenutni obrazec prestavi na prvi zapis.

Prejšnji zapis

Trenutni obrazec prestavi na prejšnji zapis.

Naslednji zapis

Trenutni obrazec prestavi na naslednji zapis.

Zadnji zapis

Trenutni obrazec prestavi na zadnji zapis.

Shrani zapis

Shrani trenutni zapis, če je to potrebno.

Razveljavi vnos podatkov

V trenutnem zapisu obrne spremembe.

Nov zapis

Trenutni obrazec prestavi na vstavljalno vrstico.

Izbriši zapis

Izbriše trenuten zapis.

Osveži obrazec

Ponovno naloži nazadnje shranjeno različico trenutnega obrazca.


Dejanje na zapisu

Določa, ali bodo v izbranem kontrolniku vrstice Krmarjenje elementi dejanj prikazani ali skriti. Obstajajo naslednje elementi dejanj: Shrani zapis, Razveljavi, Nov zapis, Izbriši zapis, Osveži.

Dosledna oblika

Kontrolo oblike je izvedljiva za kontrolna polja, ki sprejmejo oblikovane vsebine (datum, čas itd.). Če je aktivirana funkcija dosledne oblike (Da), bodo sprejeti le dovoljeni znaki. Primer: v datumskem polju bodo sprejeta le ločila številk in datuma; vsi abecedni vnosi prek tipkovnice bodo prezrti.

Drsenje koleščka miške

Določa, ali se vrednost spremeni, ko uporabnik zavrti kolešček miške. Nikoli: vrednost se ne spremeni. Ko ima pozornost (privzeto): vrednost se spremeni, če ima kontrolnik pozornost in kolešček kaže na kontrolnik in se zavrti. Vedno: vrednost se spremeni, če kolešček kaže na kontrolnik in se zavrti, ne glede na to, kateri kontrolnik ima pozornost.

Drsna vrednost maks.

Navedite maksimalno vrednost za kontrolnik drsnega traku.

Drsna vrednost min.

Navedite minimalno vrednost za kontrolnik drsnega traku.

Drsni trak

Doda vrsto drsnega traku, ki ga določite polju z besedilom.

Filtriranje/razvrščanje

Določa, ali bodo v izbranem kontrolniku vrstice Krmarjenje elementi filtriranja in razvrščanja prikazani ali skriti. Obstajajo naslednji elementi filtriranja in razvrščanja: Razvrsti naraščajoče, Razvrsti padajoče, Razvrsti, Samodejni filter, Privzeti filter, Uporabi filter, Ponastavi filter/razvrščanje.

Grafika

Gumb s sliko ima lastnost »Grafika«. Lastnost »Grafika« določa pot grafike in ime datoteke, za katero želite, da je prikazana na gumbu. Če izberete grafično datoteko z gumbom ..., bosta pot in ime datoteke samodejno vključeni v polje z besedilom.

Ime

Vsako kontrolno polje in vsak obrazec imata lastnost »Ime«, prek katere jih lahko identificirate. Ime se bo pojavilo v Krmarju po obrazcu in ko uporabljate ime, se lahko na kontrolno polje sklicujete iz makra. Privzete nastavitve že ponudijo ime, ki je sestavljeno iz oznake polja in števila.

note

Če delate z makri, poskrbite, da bodo imena kontrolnikov edinstvena.


Ime se uporablja tudi za združevanje različnih kontrolnikov, ki po svoji funkcionalnosti sodijo skupaj, kot npr. izbirni gumbi. Če želite združiti kontrolnike, poimenujte vse člane skupine enako: kontrolniki z istim imenom tvorijo skupino. Združene kontrolnike lahko vizualno predstavite z uporabo Skupinskega polja.

Krmarjenje

Določa, ali bodo v izbranem kontrolniku vrstice Krmarjenje krmilniški elementi prikazani ali skriti. Obstajajo naslednji krmilniški elementi: Prvi zapis, Prejšnji zapis, Naslednji zapis, Zadnji zapis.

Ločilo tisočic

Za številska in valutna polja lahko določite, ali bodo ločila tisočic uporabljena.

Majhna sprememba

Določite vrednost, ki bo prišteta ali odšteta, ko uporabnik klikne na ikono Puščica na drsnem traku.

Maska znakov

Za maskirana polja lahko določite masko znakov. Maska znakov vsebuje začetne vrednosti obrazca in je vidna vedno, ko nalagate obrazec. Z uporabo znakovne kode za masko Uredi lahko določite vnose, ki jih uporabnik lahko vnese v maskirano polje.

note

Dolžina maske znakov se mora vedno ujemati z dolžino urejevalne maske. Če se ne ujemata, bo urejevalna maska odrezana, ali pa bo do svoje dolžine zapolnjena s presledki.


Merilo

Spremeni velikost podobe, da ustreza velikosti kontrolnika.

Najmanjša vrednost

Za številska in valutna polja lahko določite najmanjšo vrednost, da uporabniku preprečite vnos manjše vrednosti.

Najmanjši datum

Določa prvi datum, ki ga uporabnik lahko vnese.

Najmanjši čas

Določa najmanjši čas, ki ga uporabnik lahko vnese.

Največja dolžina besedila

Za kombinirana polja in polja z besedilom lahko določite največje možno število znakov, ki jih uporabnik lahko vnese. Če je ta lastnost kontrolnega polja nezanesljiva, je privzeta nastavitev ničla.

Če je kontrolnik povezan z zbirko podatkov in če naj bi definicija polja zbirke podatkov sprejela dolžino besedila, vam tukaj ni potrebno vnašati dolžine besedila. Nastavitve iz zbirke podatkov so sprejete le, če lastnost kontrolnika ni bila določena ("Nedoločeno" stanje).

Največja vrednost

Za številska in valutna polja lahko določite največjo možno vrednost, ki jo uporabnik lahko vnese.

Največji datum

Določa datum, ki ga ni mogoče preseči z drugo vrednostjo, ki jo vnese uporabnik.

Največji čas

Določa čas, ki ga ni mogoče preseči z drugo vrednostjo, ki jo vnese uporabnik.

Nalepka

Določa vir oznake kontrolnika. Namesto imena polja zbirke podatkov bo uporabljeno besedilo nalepke, npr. v Krmarju po filtrih, pogovornem oknu Išči in kot ime stolpca v pogledu tabele.

Če želite določiti en znak nalepke kot mnemotehničen, da bo imel uporabnik dostop do tega kontrolnika s pritiskom znaka na tipkovnici, vstavite znak tilda (~) pred znak nalepke.

Samo besedilo skupinskega okvirja se lahko uporablja kot nalepka, ko uporabljate izbirne gumbe. To besedilo velja za vse izbirne gumbe iste skupine.

Če pritisnete gumb ... zraven polja z besedilom, boste videli pogovorno okno Izbor nalepk. S seznama izberite nalepko.

Potrdite polje Brez dodelitve, da odstranite povezavo med kontrolnikom in dodeljeno nalepko.

Natisljivo

Določa, ali želite, da se kontrolno polje pojavi na natisu dokumenta.

Oblika zapisa datuma

S podatkovnimi polji lahko natančno določite obliko zapisa za datum.

note

Vsa oblikovna polja (datum, čas, valuta, številsko) so samodejno oblikovana v izbrani obliki zapisa, takoj ko jih zapustite, ne glede na to, kako ste vnesli podatke.


Oblika zapisa časa

Za prikaz datuma lahko določite želeno obliko zapisa.

Oblikovanje

Določa kodo zapisa za kontrolnik. Kliknite gumb ..., da izberete kodo zapisa.

Obroba

Za kontrolna polja, ki imajo okvir lahko določite prikaz obrobe na obrazcu z uporabo lastnosti »Obroba«. Izbirate lahko med možnostmi »Brez okvirja«, »3-D pogled« ali »Linearno«.

Okvir

Določite lahko tudi ciljni okvir, da prikaže URL, ki ga odprete, ko kliknete gumb, ki je bil dodeljen dejanju »Odpri dokument ali spletno stran«.

Če kliknete polje, lahko izberete možnost s seznama, ki določa, v kateri okvir bo naložen naslednji dokument. Obstajajo naslednje možnosti:

Vnos

Pomen

_blank

Naslednji dokument bo ustvarjen v novem praznem okvirju.

_parent

Naslednji dokument bo ustvarjen v matičnem okvirju. Če matični okvir ne obstaja, bo dokument ustvarjen v istem okvirju.

_self

Naslednji dokument bo ustvarjen v istem okvirju.

_top

Naslednji dokument bo ustvarjen v vrhnjem oknu, torej v najvišjem okvirju v hierarhiji; če je trenuten okvir že vrhnje okno, bo dokument ustvarjen v trenutnem okvirju.


note

Lastnost »Frame« (okvir) je pomembna za obrazce HTML, ne pa tudi za obrazce zbirk podatkov.


Omogočeno

Če ima kontrolno polje lastnost »Omogočeno« (Da), bo uporabnik obrazca lahko uporabljal kontrolno polje. Če je lastnost onemogočena, ne bo omogočena (Ne) in bo prikazana v sivi barvi.

Oznaka

Lastnost »Oznaka« nastavi oznako za kontrolno polje, ki je prikazano v obrazcu. Ta lastnost določa vidno oznako ali glavo stolpca podatkovnega polja v obrazcih kontrolnika tabele.

Ko ustvarite nov kontrolnik, bo opis, ki je bil predhodno določen z lastnostjo »Ime«, uporabljen kot privzet za označevanje kontrolnika. Oznaka je sestavljena iz imena kontrolnega polja in oštevilčenja kontrolnika s celimi števili (npr. UkazniGumb1). Z lastnostjo »Naslov« lahko kontrolniku dodelite drug opis, tako da bo oznaka odražala funkcijo kontrolnika. Spremenite ta vnos, da bi dodelili izrazno oznako kontrolniku, ki je za uporabnika viden.

Če želite ustvariti večvrstični naslov, odprite kombinirano polje z uporabo puščičnega gumba. Prelom vrstice lahko vnesete tako, da pritisnete tipke dvigalka++vnašalka.

note

Lastnost »Naslov« se uporablja samo za označevanje elementov obrazca na vmesniku, ki je za uporabnika viden. Če delate z makri, upoštevajte, da je v času trajanja izvajanja kontrolnik zmeraj naslovljen prek lastnosti »Ime«.


Označevalnik zapisov

Določa, ali bo prvi stolpce prikazan z oznakami vrstic, v katerih je trenuten zapis označen s puščico.

Pisava

Za kontrolna polja, ki imajo vidno besedilo ali naslove, izberite pisavo, ki jo želite uporabljati. Pogovorno okno Pisava odprete tako, da kliknete gumb .... Izbrana pisava se uporablja v imenih kontrolnih polj in za prikaz podatkov v poljih kontrolnikov tabel.

PoložajX

Določa položaj X kontrolnika, relativno na sidro.

PoložajY

Določa položaj Y kontrolnika, relativno na sidro.

Pomikalnik

Številska, valutna, datumska in časovna polja se lahko v obrazec vpeljejo kot pomikalniki.

Ponovi

Določa, če se dejanje kontrolnika, kot je npr. vrtilni gumb, ponovi, ko kliknete kontrolnik in držite pritisnjen gumb miške.

Poravnava/ Poravnava grafike

Možnosti poravnave so levo, desno ali na sredini. Te možnosti so na voljo za naslednje elemente:

  1. naslov nalepk,

  2. vsebino polj z besedilom,

  3. vsebino polj s tabelami v stolpcih kontrolnika tabele ter

  4. grafiko ali besedilo, ki se uporablja v gumbih.

    note

    Možnost Poravnava za gumbe se imenuje Poravnava grafike.


Povečaj/zmanjšaj vrednost

Določa intervale za dodajanje ali odštevanje ob vsaki aktivaciji kontrolnika vrtilnega gumba.

Preklopi

Določa, ali se bo potisni gumb obnašal kot preklopitveni gumb. Če nastavite Preklopi na »Da«, lahko preklapljate med »izbranimi« in »neizbranimi« stanji kontrolnika, ko kliknete gumb ali pritisnite preslednico, medtem ko ima kontrolnik pozornost. Gumb v »izbranem« stanju se pojavi v »pritisnjeno«.

Prelom besede

Besedilo prikaže v več vrsticah. Dovoli, da uporabite prelome vrstic v polju z besedilom, tako da lahko vnesete več vrstic besedila. Če želite vnesti prelom vrstice ročno, pritisnite vnašalko.

Prevzemi pozornost ob kliku

Če to možnost nastavite na »Da«, bo potisni gumb dobil pozornost, ko kliknete na gumb.

Privzeta drsna vrednost

Nastavi privzeto vrednost za drsni trak.

Privzeta vrednost

Nastavi privzeto vrednost za kontrolno polje. Primer: privzeta vrednost bo vnesena, ko odprete obrazec.

Za gumb vrste Ponastavi Vnos privzete vrednosti določa stanje kontrolnika, če uporabnik aktivira ponastavitveni gumb.

Privzeti datum

Nastavi privzeti datum.

Privzeti gumb

Lastnost »Privzeti gumb« določa, da bo ustrezni gumb uporabljen, ko pritisnete vračalko. Če odprete pogovorno okno ali obrazec in ne izvedete nobenega drugega dejanja, je gumb te lastnosti privzeti.

note

Ta lastnost se mora dodeliti le enemu gumbu znotraj dokumenta.


Pri uporabi spletnih obrazcev lahko naletite na to lastnost v maskah iskanja. To so urejevalne maske, ki vsebujejo polje z besedilom in gumb vrste Pošlji. Iskalni pojem vnesete v polje z besedilom in iskanje se sproži s klikom gumba. Če je gumb nastavljen kot privzeti, lahko namesto klika gumba pritisnete tudi vnašalko.

Privzeti izbor

Določa vnos v seznamsko polje, ki bo označen kot privzeti vnos.

Za gumb vrste Ponastavi vnos Privzeti izbor določa stanje seznamskega polja, če uporabnik aktivira ponastavitveni gumb.

Za seznamsko polje, ki vsebuje vrednostni seznam, lahko kliknete gumb ..., da odprete pogovorno okno Privzeti izbor.

V pogovornem oknu Privzeti izbor izberite vnose, ki jih želite označiti kot izbrane, ko odprete obrazec, ki vsebuje seznamsko polje.

Privzeti čas

Nastavi privzeti čas.

Privzeto besedilo

Nastavi privzeto besedilo za polje z besedilom ali kombinirano polje.

Privzeto stanje

Določa, ali bo možnost ali potrditveno polje privzeto izbran.

Za gumb Ponastavi vrsto lahko določite stanje kontrolnika, če uporabnik aktivira ponastavitveni gumb.

Za združena izbirna polja stanje skupine ustreza privzeti nastavitvi, določeni z lastnostjo »Privzeto stanje«.

Samo za branje

Lastnost »Samo za branje« lahko dodelite vsem kontrolnikom, v katere lahko uporabnik vnese besedilo. Če dodelite lastnost samo za branje slikovnemu polju, ki uporablja slike iz zbirke podatkov, uporabnik ne bo mogel vstaviti novih slik v zbirko podatkov.

Samozapolni

Funkcija Samozapolni prikaže seznam prejšnjih vnosov, ko začnete tipkati vnos.

Skrij izbor

Določa, ali bo izbor besedila na kontrolniku ostal izbran, ko pozornost ne bo več na kontrolniku. Če nastavite Skrij izbor na »Ne«, izbrano besedilo ostane izbrano, ko pozornost ne bo več na kontrolniku, ki vsebuje besedilo.

Skriti znaki

Če uporabnik vnese geslo, lahko določite znake, ki bodo prikazani namesto znakov, ki jih natipka uporabnik. Pod Znak gesla natipkajte kodo ASCII želenega znaka. Uporabljate lahko vrednosti od 0 do 255.

tip

Znake in njihove kode ASCII lahko vidite v pogovornem oknu Posebni znaki (Vstavi – Poseben znak).


Slog

Določa, ali bodo potrditvena polja in gumbi z možnostmi prikazani v 3D-pogledu (privzeto) ali linearnem pogledu.

Spustno polje

Kontrolno polje s spustno lastnostjo ima dodatne puščične gumbe, ki odprejo seznam obstoječih vnosov v obrazec na en klik z miško. Pod Število vrstic lahko določite, koliko vrstic (ali vrstičnih polj) bo prikazanih v spustnem stanju. Kombinirana polja imajo lahko spustno lastnost.

Kombinirana polja, ki so bila vstavljena kot stolpci v kontrolnik tabele so zmeraj privzeta kot spustna.

Tabulatorsko mesto

Lastnost »Tabulatorsko mesto« določa, ali bo kontrolno polje izbrano s tabulatorko. Na voljo so naslednje možnosti:

Ne

Če uporabite tabulatorko, pozornost preskoči kontrolnik.

Da

Kontrolnik je mogoče izbrati s tabulatorko.


Trojno stanje

Določa, ali bo potrditveno polje, poleg vrednosti TRUE in FALSE predstavljalo tudi vrednost ZERO povezane zbirke podatkov. Ta funkcija je na voljo le, če zbirka podatkov sprejme trojno stanje: TRUE, FALSE in ZERO.

note

Lastnost »Trojno stanje« je določena le za obrazce zbirke podatkov, ne pa tudi za obrazce HTML.


URL

Naslov URL za vrsto gumba Odpri dokument ali spletno stran vnesite v polje URL. Naslov se odpre, ko kliknete gumb.

Če premaknete miško prek gumba v uporabniškem načinu, se URL pojavi kot razširjen namig, če ni bilo vneseno nobeno drugo besedilo pomoči.

URL pomoči

Določa paketno nalepko v črkovanju URL, ki se nanaša na dokument pomoči in ga prikličete s pomočjo kontrolnega polja. Pomoč za pomoč kontrolnega polja se lahko odpre, če je pozornost na kontrolnem polju in če uporabnik pritisne F1.

Umestitev

Določa, ali bodo v izbranem kontrolniku vrstice Krmarjenje elementi določanja položaja prikazani ali skriti. Obstajajo naslednji elementi določanja položaja: Oznaka zapisa, Položaj zapisa, Oznaka števila zapisov, število zapisov.

Uredi masko

Z določanjem znakovne kode v vzorčnih poljih lahko določite, kaj bo uporabnik lahko vnesel v vzorčno polje.

Dolžina urejevalne maske določa število možnih položajev vnosa. Če uporabnik vnese znake, ki se ne ujemajo z urejevalno masko, je vnos zavrnjen, ko uporabnik zapusti polje. Vnesete lahko sledeče znake, da določite urejevalno masko:

Znak

Pomen

L

Konstanta besedila. Tega položaja ni mogoče urediti. Znak je prikazan na ustreznem položaju Maske znakov.

a

Vnesete lahko znake a-z in A-Z. Znaki z velikimi črkami niso pretvorjeni v znake z malimi črkami.

A

Vnesete lahko znake A-Z. Če vnesete male črke, bodo le-te samodejno pretvorjene v velike

c

Vnesete lahko znake a-z, A-Z in 0-9. Znaki z velikimi črkami niso pretvorjeni v znake z malimi črkami.

C

Vnesete lahko znake A-Z in 0-9. Če vnesete male črke, bodo le-te samodejno pretvorjene v velike.

N

Dovoljen je samo vnos znakov od 0 do 9.

x

Vnesti je dovoljeno le natisljive znake.

X

Vnesti je dovoljeno le natisljive znake. Male črke so samodejno pretvorjene v velike črke.


Za masko znakov »__.__.2000« določite urejevalno masko »NNLNNLLLLL«, da lahko uporabnik pri vnosu datuma vnese le štiri številke.

Usmerjenost

Določa vodoravno ali navpično usmerjenost drsnega traku ali vrtilnega polja.

Valutni simbol

Določa, ali bo valutni simbol prikazan pred ali za številko, ko uporabljate valutna polja. Privzeta nastavitev v valutnih simbolih nima predpon.

Valutni simbol

V valutnem polju lahko predhodno določite valutni simbol, tako da vnesete znak ali niz v lastnost »Valutni simbol«.

Velika sprememba

Določite vrednost, ki se prišteje ali odšteje, ko uporabnik klikne na puščično ikono na drsnem traku.

Velikost ikon

Določa, ali bodo ikone v izbrani vrstici Krmarjenje male ali velike.

Večkratni izbor

Dovoli, da v seznamskem polju izberete več kot en predmet.

Vidna velikost

Določa velikost pomnilnika drsnega traku v »vrednostne enote«. Iz vrednosti (»Drsna vrednost maks." minus »Drsna vrednost min.«) / 2 sledi pomnilnik drsnega traku, ki zasede polovico površine ozadja.

Če je velikost nastavljena na 0, bo širina pomnilnika enaka kot njegova višina.

Vidno

Določa, ali je v živo kontrolnik viden. V načinu oblikovanja je kontrolnik vedno viden.

Upoštevajte: če je ta lastnost nastavljena na »Da« (privzeto), to še ne pomeni, da se bo kontrolnik dejansko pojavil na zaslonu. Pri izračunu dejanske vidnosti kontrolnika se upoštevajo dodatne omejitve. Kontrolnik, postavljen v skriti odsek v Writerju, tako ne bo nikoli viden, razen če sam odsek ne postane viden.

Če je ta lastnost nastavljena na »Ne«, bo kontrolnik v živo vedno skrit.

Starejše različice OpenOffice.org do 3.1 tiho prezrejo to lastnost, ko preberejo dokumente, ki lastnost uporabljajo.

Višina

Določa višino kontrolnika.

Višina vrstice

V kontrolnikih tabele vnesite vrednost za višino vrstice. Če želite, lahko vnesete vrednost, ki ji sledi veljavna merska enota, npr. 2 cm.

Vnosi na seznam

Poglejte si tudi nasvete za kontrolnike tipkovnice.

Predhodno določen privzeti vnos na seznam se vnese v polje Kombinirano polje privzetega izbora.

note

Bodite pozorni na to, da so vnosi seznama, ki jih vnesete tukaj, vključeni v obrazec samo, če je na zavihku Podatki pod Vrsta vsebine seznama potrjena možnost »Seznam vrednosti«.


Če ne želite, da so vnosi seznama zapisani v zbirko podatkov ali poslani prejemniku spletnega obrazca, temveč bi jim raje dodelili vrednosti, ki niso vidne v obrazcu, lahko vnose seznama dodelite drugi vrednosti v seznamu vrednosti. Seznam vrednosti je določen na zavihku Podatki. Potrdite možnost »Seznam vrednosti« v Vrsta vsebine seznama in vnesite vrednosti v Vsebina seznama, ki naj bodo dodeljene odgovarjajočim vidnim vnosom seznama v obrazcu. Za pravilno dodelitev je pomemben vrstni red v seznamu vrednosti.

note

Za dokumente HTML vnos seznama na zavihku Splošno ustreza znački HTML <OPTION>, vnos seznama na zavihku Podatki v Vsebini seznama pa znački <OPTION VALUE=...>.


Vrednost

V skrit kontrolnik, podVrednost lahko vnesete podatke, ki jih podeduje skrit kontrolnik. Podatki bodo preneseni, ko boste pošiljali obrazec.

Vrednostni prag

Vrednostne intervale lahko prednastavite za številska ali valutna vrtilna polja. Vrednost povečate ali zmanjšate z uporabo puščičnih gumbov.

Vrsta besedila

Dovoli, da uporabite prelome vrstic in oblikovanje v kontrolnem polju, kot je polje z besedilom ali oznaka. Če želite vnesti prelom vrstice ročno, pritisnite vnašalko. Izberite »večvrstično z oblikovanjem«, da vnesete oblikovano besedilo.

warning

Če izberete vrsto besedila »Večvrstično z oblikovanjem«, tega kontrolnika ne morete povezati s poljem zbirke podatkov.


note

Ta kontrolnik se imenuje »Večvrstični vnos« za stolpec z besedilom znotraj kontrolnika tabele.


Vrstica za krmarjenje

Določa, ali bodo ikone v izbrani vrstici Krmarjenje male ali velike.

Zakasnitev

Določa zakasnitev v milisekundah med ponavljajočimi se dogodki. Ponavljajoč dogodek se pojavi, ko kliknete puščični gumb ali ozadje drsnega traku ali pa enega izmed gumbov za krmarjenje po zapisih v vrstici Krmarjenje in nekaj časa držite gumb miške. Vnesete lahko vrednost, ki ji sledi veljavna časovna enota, kot npr. 2 s ali 500 ms.

Zaporedje premikanja

Lastnost »Zaporedje premikanja« določa zaporedje, v katerem se pozornost seli po kontrolnikih obrazca, ko pritiskate tabulatorko. Na obrazcu, ki vsebuje več kontrolnikov, se ob pritisku tabulatorke pozornost premakne na naslednji kontrolnik. Zaporedje, v katerem se usmerja pozornost, lahko določite s kazalom pod »Zaporedje premikanja«.

note

Lastnost »Zaporedje premikanja« ni na voljo skritim kontrolnikom. Če želite, lahko nastavite to lastnost za gumbe s sliko in slikovne kontrolnike, tako da boste lahko izbrali te kontrolnike s tabulatorko.


Ko ustvarjate obrazec, je kazalo samodejno dodeljeno kontrolnim poljem, ki so dodani temu obrazcu; vsakemu dodanemu kontrolnemu polju je dodeljeno kazalo, ki se poveča za 1. Če spremenite kontrolnik, bodo kazala drugih kontrolnikov samodejno posodobljena. Elementom, ne morejo dobiti pozornosti (»Tabulatorsko mesto = Ne«) je tudi dodeljena vrednost. Vendar pa so ti kontrolniki preskočeni, ko uporabljate tabulatorko.

Kazala različnih kontrolnikov lahko preprosto določite v pogovornem oknu Zaporedje premikanja.

Zasidraj

Določa sidrišče kontrolnika.

Širina

Nastavi širino stolpca v polju kontrolnika tabele v enotah, ki so določene v modulu LibreOffice. Če želite, lahko vnesete vrednost, ki ji sledi veljavna merska enota, npr. 2 cm.

Širina

Določa širino kontrolnika.

Število vrstic

Za kombinirana polja s »spustno« lastnostjo lahko določite, koliko vrstic bo prikazanih v spustnem seznamu. Za kontrolna polja, ki nimajo spustne možnosti, bo prikaz vrstic določen z velikostjo kontrolnega polja in velikostjo pisave.

Podprite nas!