Lastnosti kontrolnika

Odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti izbranega kontrolnika.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Obrazec – Lastnosti kontrolnika.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Lastnosti kontrolnika.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Obrazec – Lastnosti kontrolnika.

Izberite Orodja – Lastnosti kontrolnika.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Kontrolnik

Lastnosti kontrolnika


note

Prikličete lahko le pogovorno okno Lastnosti, ko ste z izbranim kontrolnikom v oblikovalnem načinu.


Če vnesete podatke v pogovorno okno Lastnosti, upoštevajte, da je večvrstični vnos mogoč le za nekatera spustna kombinirana polja. To zadeva vsa polja, v katera lahko vnesete izjavo SQL kot tudi lastnosti polj z besedilom ali nalepk. Ta polja lahko odprete in vnesete besedilo v odprt seznam. Veljavne so naslednje tipke za bližnjice:

Tipke

Učinek

+smerna tipka navzdol:

Odpre kombinirano polje.

+smerna tipka navzgor:

Zapre kombinirano polje.

Dvigalka+vnašalka

Vstavi novo vrstico.

Puščica navzgor

Postavi kazalko v prejšnjo vrstico.

Puščica navzdol

Postavi kazalko v naslednjo vrstico.

Vnašalka

Dokonča vnos v polje in postavi kazalko v naslednje polje.


Podobno kot s seznamskimi in kombiniranimi polji lahko odprete ali zaprete seznam s klikom na puščico na desnem koncu polja. Tukaj se vnos lahko vnese v odprt seznam ali v zgornje polje z besedilom. Izjema so lastnosti, ki pričakujejo seznamsko predstavitev, npr. lastnosti »Vnosi na seznam«, ki jih lahko nastavite za kontrolno polje Seznamsko polje in Kombinirano polje. Tukaj lahko uredite vnose, ko je polje odprto.

Splošno

Ta zavihek Splošno vam omogoča, da določite splošne lastnosti kontrolnika obrazca. Te lastnosti se razlikujejo glede na vrsto kontrolnika. Naslednje lastnosti niso na voljo za vsak kontrolnik.

Podatki

Stran zavihka Podatki dopušča, da izbranemu kontrolniku dodelite vir podatkov.

Dogodki

Na zavihku Dogodki lahko povežete makre z dogodki, ki se izvedejo v poljih kontrolnika obrazca.

Podatki (za obrazce XML)

Zavihek Podatki pogovornega okna Lastnosti za dokument obrazca XML ponuja nekaj nastavitev za obrazec XML.

Podprite nas!