Posebni nasveti za kontrolnike tabel

Določite lahko kontrolnik tabele, da prikaže zapise kakor želite. Bolje rečeno, določite lahko podatkovna polja za prikaz ali urejanje podatkov kot v obrazcu zbirke podatkov.

V kontrolniku tabele so mogoča sledeča polja: besedilo, datum, čas, valutno polje, številsko polje, vzorčno polje, potrditveno polje in kombinirano polje. V primeru združenega datumskega in časovnega polja sta samodejno ustvarjena dva stolpca.

Število izbranih polj, če so sploh bili kateri izbrani, je v oklepajih po skupni vrednosti zapisov.

Če želite vstaviti stolpce v kontrolnik tabele, kliknite glave stolpcev in približajte kontekstni meni. Na voljo so sledeči ukazi:

Vstavi stolpec

Prikliče podmeni, da izbere podatkovno polje, da ga privzame v kontrolniku tabele.

Prilagodite kontrolnik tabele z načinom vleci in spusti: Odprite brskalnik po virih podatkov in povlecite želeno polje iz brskalnika na glave stolpcev kontrolnika tabele. Ustvarjen je predhodno prilagojen stolpec.

Zamenjaj z

Odpre podmeni, da izbere podatkovno polje, da ga zamenja podatkovno polje, ki je bilo izbrano v kontrolniku tabele.

Izbriši stolpec

Izbriše stolpce, ki so bili trenutno izbrani.

Stolpec

Odpre pogovorno okno lastnosti izbranega stolpca.

Skrij stolpce

Skrije izbrane stolpce. Njegove lastnosti niso spremenjene.

Pokaži stolpce

Prikliče podmeni, v katerem lahko izberete stolpce, da jih ponovno prikaže. Če želite prikazati le en stolpec, kliknite ime tega stolpca. Videli boste le prvih 16 skritih stolpcev. Če je več skritih stolpcev, izberite ukaz Dodatno, da prikličete pogovorno okno Pokaži stolpce.

Dodatno

Prikliče pogovorno okno Pokaži stolpce.

V pogovornem oknu Pokaži stolpce lahko izberete stolpce, ki jih želite pokazati. Držite pritisnjeno dvigalko ali , da izberete več vnosov naenkrat.

Vse

Kliknite Vse, če želite pokazati vse stolpce.

Nadzor kontrolnikov tabel samo s tipkovnico

Če uporabljate samo tipkovnico, da potujete prek kontrolnikov svojega dokumenta, boste naleteli na eno razliko v primerjavi z drugimi vrstami kontrolnikov: tabulatorka kazalke ne premakne do naslednjega kontrolnika, temveč do naslednjega stolpca znotraj kontrolnika tabele. Pritisnite tipki +tabulatorka, da se premaknete do naslednjega kontrolnika, ali pa pritisnite tipke dvigalka++tabulatorka, da se premaknete do prejšnjega kontrolnika.

Za vstop v posebni urejevalni način samo s tipkovnico za kontrolnike tabel:

Obrazec dokumenta mora biti v oblikovalnem načinu.

  1. Pritisnite tipki +F6, da izberete dokument.

  2. Pritisnite krmilko in F4, da izberete prvi kontrolnik. Če kontrolnik tabele ni prvi kontrolnik, pritiskajte tabulatorko, dokler ga ne izberete.

  3. Pritisnite vnašalko, da vstopite v urejevalni način. Ročice so prikazane stran od roba kontrolnika.

  4. V urejevalnem načinu lahko odprete kontekstni meni urejevalnega načina, tako da pritisnete dvigalko+F10.

  5. Če želite uredite stolpce, pritisnite tipki dvigalka+preslednica, da vstopite v urejevalni način stolpca. Sedaj lahko razporedite vrstni red stolpcev s kombinacijo tipk +smerna tipka. Brisalka izbriše trenutni stolpec.

  6. Pritisnite ubežnico za izhod iz urejevalnega načina.

Podprite nas!