Posebne lastnosti oblikovanega polja

Oblikovanje: Lastnosti Oblikovanja lahko nastavite, tako da kliknete gumb ... v vrstici Oblikovanje pogovornega okna Lastnosti: Oblikovano polje. Pojavi se pogovorno okno Oblika števila.

Če je oblikovano polje povezano s poljem z besedilom zbirke podatkov, bodo vnosi v to polje obravnavani kot besedilo. Če je oblikovano polje povezano s poljem zbirke podatkov, ki je lahko prikazano kot število, bo vnos obravnavan kot število. Tudi datum in čas sta znotraj programa obravnavana kot števila.

Min. vrednost in Maks. vrednost: Za oblikovano polje lahko vnesete najmanjšo in največjo možno številsko vrednost. Min. in maks. vrednost določata izhod za obstoječe podatke. (Primer: Min. vrednost je 5, povezano polje zbirke podatkov vsebuje vrednost celega števila 3. Izhod je 5, vendar vrednost zbirke podatkov ni spremenjena) in vnos novih podatkov (Primer: Maks. vrednost je 10 in vi vnesete 20. Vnos je pravilen in 10 je zapisano v zbirko podatkov). V poljih, ki niso izpolnjena za Min. vrednost in Maks. vrednost ne veljajo nobene omejitve. Za oblikovana polja povezana s poljem z besedilom zbirke podatkov ne velja Privzeta vrednost.

Privzeta vrednost: Ta vrednost je za nove zapise nastavljena kot privzeta.

Podprite nas!