Kontrolniki obrazca

Orodna vrstica Kontrolniki obrazca ali podmeni vsebuje orodja, ki jih potrebujete, če želite ustvariti interaktivni obrazec. Orodno vrstico ali podmeni lahko uporabite, da dodate kontrolnike obrazcu v besedilu, risbi, preglednici, predstavitvi ali dokumentu HTML, npr. gumb, ki zažene makro.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Orodne vrstice – Kontrolniki obrazca.

Ikona v orodni vrstici Vstavi (morda boste morali omogočiti to na začetku nevidno ikono):

Ikona Izberi

Kontrolniki obrazca


note

Dokumenti XML obrazca (X-obrazci) uporabljajo iste kontrolnike.


Za ustvarjanje obrazca odprite dokument in uporabite orodno vrstico Kontrolniki obrazca za dodajanje in določanje kontrolnikov obrazca. Če želite, lahko obrazec povežete z zbirko podatkov in uporabite kontrolnike za delo z zbirko podatkov.

Če ustvarite obrazec v dokumentu HTML, ga lahko uporabite za pošiljanje podatkov prek spleta.

Za dodajanje kontrolnika dokumentu

  1. V orodni vrstici Kontrolniki obrazca kliknite ikono kontrolnika, ki ga želite dodati.

  2. Kliknite v dokument, nato povlecite, da ustvarite kontrolnik.

    tip

    Če želite ustvariti kvadratni kontrolnik, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.


tip

Če želite dodati polje s seznama polj tabele ali poizvedbe na obrazec, povlecite celico na obrazec. V dokumentu z besedilom lahko za dodajanje polja obrazcu povlečete naslovno vrstico tabele. Če želite vključiti tudi oznako polja, držite pritisnjeni tipki +dvigalka, medtem ko vlečete glavo stolpca.


Spreminjanje kontrolnika

  1. Z desno gumbom miške kliknite kontrolnik in izberite Lastnosti kontrolnika. Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite lastnosti kontrolnika.

  2. Če želite določiti pospeševalno tipko za kontrolnik, dodajte tildo (~) pred znak v oznaki za kontrolnik.

  3. Iz enega dokumenta v drugega lahko povlečete ali spustite kontrolnike. Med dokumenti lahko tudi kopirate ali prilepite kontrolnike. Ko vstavite kontrolnik iz drugega dokumenta, bo LibreOffice analiziral vir podatkov, vrsto in lastnosti vsebine, tako da bo kontrolnik prilagojen logični strukturi ciljnega dokumenta. Kontrolnik, ki prikaže vsebine iz adresarja, bo npr. še naprej prikazoval enake vsebine, potem ko boste kopirali kontrolnik v drug dokument. Te lastnosti lahko pogledate na strani zavihka Podatki pogovornega okna Lastnosti obrazca.

Izberi

Ikona Izberi

Ta ikona preklopi kazalec miške v izbirni način, ali pa ga deaktivira. Izbirni način se uporablja za izbiro kontrolnika trenutnega obrazca.

Oblikovalni način

S to ikono vključite ali izključite oblikovalni način. Ta funkcija omogoča hiter preklop med Oblikovalnim in Uporabniškim načinom. Vključite jo, ko želite urejati kontrolnike obrazcev, oz. jo izključite, ko želite uporabljati kontrolnike obrazcev.

Ikona Oblikovalni način

Oblikovalni način vključen/izključen

Čarovniki vključeni/izključeni

Ikona Vključi/izključi čarovnike kontrolnikov obrazca

Vključi ali izključi samodejne čarovnike kontrolnikov obrazca.

Ti čarovniki vam pomagajo vnesti lastnosti seznamskih polj, kontrolnikov tabel in drugih kontrolnikov.

Oblikovanje obrazca

Ikona Orodja za oblikovanje obrazca

Odpre orodno vrstico Oblikovanje obrazca.

Nalepka

Ikona Nalepka

Ustvari polje za prikaz besedila. Te nalepke se uporabljajo samo za predhodno določenega besedila. V teh poljih ne morete narediti vnosov.

Polje z besedilom

Ikona Polje z besedilom

Ustvari polje z besedilom. Polja z besedili so polja, v katere lahko uporabnik vnese besedilo. V obrazcu polja z besedilom prikažejo podatke ali dopuščajo nov vnos podatkov.

Potrditveno polje

Ikona Potrditveno polje

Ustvari potrditveno polje. Potrditvena polja vam omogočajo, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo v obrazcu.

Izbirni gumb

Ikona Izbirni gumb

Ustvari gumb z možnostmi. Združeni gumbi z možnostmi omogočajo, da lahko uporabnik izbere eno izmed možnosti. Združeni gumbi z možnostmi z enako funkcionalnostjo imajo enaka imena (lastnost Ime). Ponavadi imajo skupinsko polje.

Seznamsko polje

Ikona Seznamsko polje

Ustvari seznamsko polje. Seznamsko polje omogoča, da uporabniki izberejo vnos s seznama. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik seznamskega polja samodejno prikazal, potem ko je seznamsko polje vstavljeno v dokument. Ta čarovnik vam pomaga ustvariti seznamsko polje.

Kombinirano polje

Ikona Kombinirano polje

Ustvari kombinirano polje. Kombinirano polje je polje z eno vrstico in s spustnim seznamom, s katerega uporabnik izbere možnost. Kombiniranemu polju lahko dodate možnost »samo za branje«, tako da uporabnik ne more vnesti drugih vnosov razen tistih na seznamu. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik kombiniranega polja samodejno prikazal, potem ste kombinirano polje vstavili v dokument.

Potisni gumb

Ikona Potisni gumb

Ustvari potisni gumb.Ta funkcija se lahko uporablja za izvajanje ukaza za določen dogodek, kot npr. klik z miško.

Te gumbe lahko uporabite za besedila in grafike.

Gumb s sliko

Ikona Gumb s sliko

Ustvari gumb, ki je prikazan kot slika.Gumb s sliko ima poleg grafične predstavitve enake lastnosti kot »navadni« gumb.

Oblikovano polje

Ikona Oblikovano polje

Ustvari oblikovano polje. Oblikovano polje je polje z besedilom, v katerem lahko določite, kako bodo vhodi in izhodi oblikovani in katere omejevalne vrednosti bodo uporabljene.

Oblikovano polje ima posebne lastnosti kontrolnika (izberite Oblika – Kontrolnik).

Datumsko polje

Ikona Datumsko polje

Ustvari datumsko polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, so datumske vrednosti privzete iz zbirke podatkov.

Če datumskemu polju dodate »spustno« lastnosti, lahko uporabnik odpre koledar, da izbere datum v datumskem polju. To velja tudi za datumsko polje znotraj polja Kontrolnik tabele.

tip

Datumska polja lahko uporabnik enostavno uredi s smernima tipkama navzgor in navzdol. Dan, mesec ali leto se lahko zvišajo ali znižajo z uporabo smernih tipk, kar je odvisno od položaja kazalke.


Posebne opombe na datumskih poljih.

Številsko polje

Ikona

Ustvari številsko polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko časovne vrednosti v obrazcu privzamete iz zbirke podatkov.

Skupinsko polje

Ikona Skupinsko polje

Ustvari okvir, ki vizualno združi več kontrolnikov. Skupinska polja dopuščajo, da v okvirju združite gumbe z možnostmi.

Če vstavite skupinski okvir v dokument, se zažene Čarovnik skupinskih elementov, ki dopušča, da enostavno ustvarite izbirni gumb.

Opomba: Če povlečete skupinsko polje čez obstoječe kontrolnike, nato pa želite izbrati kontrolnik, morate najprej odpreti kontekstni meni tega skupinskega polja in izbrati Razporedi – Pošlji v ozadje. Nato izberite kontrolnik, medtem ko pritisnete .

note

Skupinska polja se uporabljajo le za vizualne učinke. Funkcionalno združevanje izbirnih polj se lahko naredi s pomočjo definicije imena: pod lastnostmi Imena vseh izbirnih polj vnesite enako ime, da jih združite.


Časovno polje

Ikona Časovno polje

Ustvari časovno polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko časovne vrednosti za obrazec privzamete iz zbirke podatkov.

tip

Časovna polja lahko uporabnik enostavno uredi s smernima tipkama navzgor in navzdol. Ure, minute ali sekunde se lahko zvišajo ali znižajo z uporabo smernih tipk, kar je odvisno od položaja kazalke.


Valutno polje

Ikona Valutno polje

Ustvari valutno polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko vsebine valutnega polja v obrazcu privzamete iz zbirke podatkov.

Vzorčno polje

Ikona Vzorčno polje

Ustvari vzorčno polje. Vzorčna polja so sestavljena iz urejevalne maske in maske znakov. Urejevalna maska določa, katere podatke lahko vnesete. Maska znakov določa vsebine vzorčnega polja, ko nalagate obrazec.

note

Upoštevajte, da se vzorčnih polj ne more izvoziti v HTML format.


Kontrolnik tabele

Ikona Kontrolnik tabele

Ustvari kontrolnik tabele, da prikaže tabelo zbirke podatkov. Če ustvarite nov kontrolnik tabele, se pojavi Čarovnik za elemente tabele.

Posebne informacije o kontrolnikih tabel.

Vrstica za krmarjenje

Ikona Vrstica za krmarjenje

Ustvari vrstico Krmarjenje.

Vrstica Krmarjenje dopušča, da se premikate po zapisih zbirke podatkov ali obrazcu zbirke podatkov. Kontrolniki na tej vrstici Krmarjenje delujejo enako kot kontrolniki na privzeti vrstici Krmarjenje v LibreOffice.

Slikovni kontrolnik

Ikona Slikovni kontrolnik

Ustvari slikovni kontrolnik. Uporablja se samo za dodajanje slik iz zbirke podatkov. V dokumentu z obrazcem dvokliknite enega izmed teh kontrolnikov, da odprete pogovorno okno Vstavi grafiko, da vstavite sliko. Obstaja tudi kontekstni meni (ne v oblikovalnem načinu) z ukazi za vstavljanje in brisanje slik.

Podobe iz zbirke podatkov se lahko prikažejo v obrazcu, nove podobe pa se lahko vstavijo v zbirko podatkov, če grafični kontrolnik ni zaščiten pred zapisovanjem. Kontrolnik se mora nanašati na polje zbirke podatkov vrste podobe. Zaradi tega vnesite podatkovno polje v okno lastnosti na strani zavihka Podatki.

Izbor datoteke

Ikona Izbor datoteke

Ustvari gumb, ki omogoča izbor datotek.

Pomikalnik

Ikona Pomikalnik

Ustvari pomikalnik.

Če preglednici programa Calc dodate pomikalnik, lahko uporabite stran zavihka Podatki, da ustvarite dvosmerno povezavo med pomikalnikom in celico. Posledično bodo vsebine pomikalnika posodobljene, ko boste spremenili vsebine celice. Nasprotno pa bodo vsebine celice posodobljene, če boste spremenili vrednost pomikalnika.

Drsni trak

Ikona Drsni trak

Ustvari drsni trak.

Določite lahko naslednje lastnosti drsnega traku:

ime UI

Pomeni

Vrednost drsnega traku min.

Določa najmanjšo višino ali najmanjšo širino drsnega traku.

Vrednost drsnega traku maks.

Določa največjo višino ali največjo širino drsnega traku.

Privzeta drsna vrednost

Določa privzeto vrednost drsnega traku, ki se uporablja, ko ponastavite obrazec.

Usmerjenost

Določa usmerjenost drsnega traku, torej vodoravno ali navpično.

Majhna sprememba

Določa najmanjši obseg, v katerem lahko drsite drsni trak, npr. s klikom na puščico.

Velika sprememba

Določa obseg, v katerem velik prag drsi drsni trak, ko npr. kliknite med pomnilnik in puščico drsnega traku.

Zakasnitev

Določa zakasnitev (v milisekundah) med sproženimi dogodki drsnega traku. Primer: zakasnitev, ki nastane, ko kliknete na puščični gumb na drsnem traku in držite gumb miške.

Barva simbola

Določa barvo puščic na drsnem traku.

Vidna velikost

Določa velikost pomnilnika drsnega traku v »vrednostnih enotah«. Iz vrednosti (»Drsna vrednost maks.« minus »Drsna vrednost min.«) / 2 npr. izhaja pomnilnik drsnega traku, ki zasede polovico drsnega traku.

Če želite, da bi bila širina drsnega traku enaka njegovi višini, nastavite vidno velikost na ničlo.


V preglednici programa Calc lahko uporabite stran zavihka Podatki, da ustvarite dvosmerno povezavo med drsnim trakom in celico.

Podprite nas!