Pokaži funkcije risanja

Kliknite, da odprete ali zaprete vrstico Risanje, kjer lahko trenutnemu dokumentu dodajate oblike, črte, besedilo ali oblačke.

Orodno vrstico Risanje programa Writer in Calc lahko vklopite ali izklopite, tako da uporabite ikono na orodni vrstici Standardno.

Ikona Pokaži funkcije risanja

Pokaži funkcije risanja

tip

Spremenite lahko, kateri gumbi so vidni v orodnih vrsticah. S klikom orodne vrstice z desno tipko miške imate dostop do ukaza Vidni gumbi.


Izbor

Ikona Izbor

Omogoča izbor predmetov v trenutnem dokumentu. Če želite izbrati predmet, ga kliknite s puščico. Če želite izbrati več predmetov, povlecite okrog predmetov okvir za izbor. Če želite dodati predmet izboru, pritisnite dvigalko in nato kliknite predmet.

Črta

Ikona Črta

V trenutnem dokumentu nariše ravno črto, kamor povlečete. Če želite črto nastaviti na 45 stopinj, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

tip

Če želite vnesti besedilo ali črto, dvokliknite črto in natipkajte ali prilepite besedilo. Smer besedila se ujema s smerjo, v katero ste povlekli, da bi narisali črto. Če želite črto skriti, izberite Nevidno v polju Slog črte v vrstici Lastnosti risanega predmeta.


Pravokotnik

Ikona Pravokotnik

Nariše pravokotnik v trenutnem dokumentu. Kliknite, kjer želite postaviti kot pravokotnika, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kvadrata hkrati pritisnite dvigalko.

Elipsa

Ikona Elipsa

V trenutni dokument nariše oval, ko povlečete. Kliknite na mesto, kjer bi radi narisali oval in ga povlecite do želene velikosti. Če želite narisati krog, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

Mnogokotnik

Ikona Mnogokotnik

Nariše črto, ki je sestavljena iz niza ravnih odsekov črte. Povlecite, da narišete odsek črte in kliknite, da določite končno točko odseka, nato pa povlecite, da narišete nov odsek. Dvokliknite, da končate z risanjem črte. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte.

Držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko rišete mnogokotnik, da lahko nove točke nastavite pod kotom 45 stopinj.

Način Uredi točke vam omogoča, da interaktivno spremenite posamezne točke mnogokotnika.

Krivulja

Ikona Krivulja

Nariše gladko krivuljo Bezier. Kliknite na mesto, na katerem želite začeti krivuljo, povlecite, spustite, nato pa pomaknite kazalko na mesto, kjer želite, da se krivulja konča. Premaknite kazalko in ponovno kliknite, da krivulji dodate raven odsek črte. Dvokliknite, da končate z risanjem krivulje. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte krivulje. Lok krivulje je določen z razdaljo, do katere povlečete.

Prostoročna črta

Ikona Prostoročna črta

Nariše prostoročno črto, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Črto zaključite, ko spustite gumb miške. Zaprti lik narišete tako, da spustite gumb miške blizu začetne točke črte.

Lok

Ikona Lok

V trenutnem dokumentu nariše lok. Če želite narisati lok, povlecite oval do želene velikosti in kliknite, da določite začetno točko loka. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti končno točko in kliknite. Ovala ni potrebno klikniti. Če želite narisati lok, ki zasnovan na krogu, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko vlečete.

Izsekana elipsa

Ikona Izsekana elipsa

V trenutnem dokumentu nariše zapolnjeno obliko, ki jo določajo lok ovala in črti polmera. Če želite narisati izsekano elipso, povlecite oval do želene velikosti in kliknite, da določite prvo črto polmera. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti drugo črto polmera in kliknite. Na oval ni potrebno klikniti. Če želite narisati izsekan krog, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko vlečete.

Odsek kroga

Ikona Odsek kroga

V trenutnem dokumentu nariše zapolnjeno obliko, ki jo določata lok ovala in črta premera. Če želite narisati odsek, povlecite krog do želene velikosti in kliknite, da določite začetno točko črte premera. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti končno točko premera in kliknite. Kroga ni potrebno klikniti. Če želite narisati odsek elipse, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

Polje z besedilom

Nariše okvir z besedilom z vodoravno usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Povlecite okvir z besedilom v želeni velikosti kjer koli v dokumentu, nato vnesite ali prilepite besedilo. Za vrtenje besedila zavrtite polje z besedilom.

Animacija besedila

Ikona Scenariji

V trenutni dokument vstavi animacijo besedila z vodoravno smerjo besedila.

Oblački

Ikona Oblački

V trenutnem dokumentu nariše črto, ki se konča v pravokotnem oblačku z vodoravno smerjo besedila, kamor povlečete. Povlecite ročico oblačka, da spremenite njegovo velikost. Če želite dodati besedilo, kliknite rob oblačka in nato natipkajte ali prilepite besedilo. Če želite spremeniti pravokotni oblaček v okroglega, povlecite največji kot ročice, ko se kazalka spremeni v roko.

Osnovni liki

Odpre orodno vrstico za osnovne like, s katero lahko vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Osnovni liki

Osnovni liki

Simbolični liki

Odprite orodno vrstico Simbolični liki, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Simbolični liki

Simbolični liki

Votle puščice

Odprite orodno vrstico Votle puščice, s pomočjo katere vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Votle puščice

Votle puščice

Diagram poteka

Odpre orodno vrstico Diagram poteka, s katero lahko v svoj dokument vnesete grafične elemente.

Ikona Diagrami poteka

Diagrami poteka

Oblački

Odprite orodno vrstico Oblački, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Oblački

Oblački

Zvezde in pasice

Odpre orodno vrstico Zvezde in pasice, s katero lahko v svoj dokument vstavite različne grafične elemente.

Ikona Zvezde

Zvezde

Uredi točke

Spreminjate lahko obliko izbranih risanih predmetov.

Ikona Vključi/izključi urejevalni način točke

Vključi/izključi urejevalni način točke

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

Ikona Stavec

Stavec – galerija

Iz datoteke

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Ikona Slika

Slika

Izrivanje vključeno/izključeno

Za izbrane predmete vključi ali izključi učinke 3D.

Ikona Izrivanje vključeno/izključeno

Izrivanje vključeno/izključeno

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Navpični oblački

Ikona Navpični oblački

Nariše črto, ki se konča v pravokotnem oblačku z navpično usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Za spremembo velikosti oblačka povlecite ročico oblačka. Za dodajanje besedila kliknite rob oblačka in vnesite ali prilepite besedilo. Če želite spremeniti pravokotni oblaček v okroglega, povlecite ročico največjega kota, ko se le-ta spremeni v roko. To je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike.

Navpično besedilo

Ikona Navpično besedilo

Nariše okvir z besedilom z navpično usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Kliknite kamor koli v dokument, nato vnesite ali prilepite besedilo. Lahko tudi pomaknete kazalko na mesto, kamor želite dodati besedilo, in besedilo vnesite ali prilepite. To je na voljo le, ko je omogočena podpora za azijske jezike.

Podprite nas!