Podatki (za obrazce XML)

Zavihek Podatki pogovornega okna Lastnosti za dokument obrazca XML ponuja nekaj nastavitev za obrazec XML.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega kontrolnika v obrazcu XML in izberite Kontrolnik – zavihek Podatki.

Odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazca v obrazcu XML in kliknite ikono Kontrolnik – zavihek Podatki.


Možne nastavitve kontrolnika na strani zavihka Podatki so odvisne od posameznega kontrolnika. Videli boste samo možnosti, ki so na voljo za trenutni kontrolnik in kontekst. Na voljo so naslednja polja:

Podatkovni model XML

Izberite model s seznama vseh modelov v trenutnem dokumentu.

Vezava

Izberite ali vnesite ime vezave. Izbira imena obstoječe vezave poveže vezavo s kontrolnikom obrazca. Če vnesete novo ime, se ustvari nova vezava in ga poveže s kontrolnikom obrazca.

Vezavni izraz

Vnesite vozlišče DOM za vezavo nadzornega modela. Kliknite gumb ... za pogovorno okno, kjer vnesete izraz XPath.

Zahtevano

Določa, ali mora biti element vključen v obrazec XForm.

Pomembno

Določi, da je element pomemben.

Samo za branje

Določa, da je element samo za branje.

Omejitev

Določi element kot omejitev.

Izračun

Določa, da se element izračuna.

Vrsta podatkov

Izberite vrsto podatkov, glede na katero bo preverjen kontrolnik.

x

Izberite uporabniško določeno vrsto podatkov in kliknite gumb, da izbrišete uporabniško določeno vrsto podatkov.

+

Kliknite gumb, da odprete pogovorno okno, kjer lahko vnesete ime nove uporabniško določene vrste podatkov. Nova vrsta podatkov podeduje lastnosti od trenutno izbrane vrste podatkov.

Ikona opombe

Sledi seznam vseh lastnosti, veljavnih za vrste podatkov. Nekatere lastnosti so na voljo samo za nekatere vrste podatkov.


Presledki

Določa, kako naj se obravnavajo presledki pri obdelavi niza trenutne vrste podatkov. Možne vrednosti so: »ohrani«, »zamenjaj« in »strni«. Pomen sledi definicijam z naslova https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace (v angl.).

Vzorec

Določa vzorec regularnega izraza. Preverjeni nizi morajo biti v skladu z vzorcem. Skladnja vrste podatkov XSD za regularne izraze se razlikuje od skladnje regularnih izrazov, uporabljene drugod v LibreOffice, npr. v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj.

Števke (skupaj)

Določa največje število števk pri podatkih v decimalni obliki.

Števke (ulomek)

Določa največje število števk za ločilom pri podatkih v decimalni obliki.

Največ (vključuje)

Določa vključno zgornjo mejo vrednosti.

Največ (ne vključuje)

Določa izključno zgornjo mejo vrednosti.

Najmanj (vključuje)

Določa vključno spodnjo mejo vrednosti.

Najmanj (ne vključuje)

Določa izključno vključno spodnjo mejo vrednosti.

Dolžina

Določa število znakov v nizu.

Dolžina (najmanj)

Določa najmanjše število znakov v nizu.

Dolžina (največ)

Določa največje število znakov v nizu.

Podprite nas!