Dodaj pogoj

V tem podoknu pogovornega okna Dodaj element / Uredi element Krmarja po podatkih dodajte pogoj.

Pogoj

Vnesite pogoj.

Rezultat

Prikaže predogled rezultata.

Uredi imenska polja

Odpre pogovorno okno, kjer lahko dodajate, urejate ali izbrišete imenska polja.

Podprite nas!