Krmar po podatkih

Določa strukturo podatkov trenutnega dokumenta XForms.

Ime modela

Izbere XForms model, ki ga želite uporabiti.

Modeli

Doda, preimenuje in odstrani modele XForms.

Dodaj

Odpre pogovorno okno Dodaj model, kjer lahko dodate model XForm.

Posodobitve podatkov modela spremenijo stanje sprememb dokumenta

Če je omogočeno, bo dokument v stanju »spremenjen«, če spremenite kateri koli kontrolnik obrazca, ki je povezan s kakšnim podatkom v modelu. Če ni omogočeno, tovrstna sprememba ne nastavi stanja dokumenta na »spremenjen«.

Odstrani

Izbriše izbran XForm model. Zadnjega modela ne morete izbrisati.

Preimenuj

Preimenuje izbran model XForm.

Pokaži podrobnosti

Spremeni pogled, da prikaže ali skrije podrobnosti.

Pojavitev

Prikaže seznam elementov trenutne pojavitve.

Oddajanja

Izpiše seznam oddajanja.

Vezave

Prikaže seznam vezav XForm.

Pojavitve

Ta gumb ima podmeni za dodajanje, urejanje ali brisanje pojavitev.

Dodaj

Odpre pogovorno okno, kjer lahko dodate nove pojavitve.

Uredi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko spremenite trenutno pojavitev.

Odstrani

Izbriše trenutno pojavitev. Zadnje pojavitve ne morete izbrisati.

Prikaži vrste podatkov

Spremeni pogled, da prikaže več ali manj podrobnosti.

Dodaj

Odpre pogovorno okno za dodajanje novega elementa (element, atribut, oddajanje, vezava) kot podelement trenutnega elementa.

Uredi

Odpre pogovorno okno za urejanje izbranega elementa (element, atribut, oddajanje, vezava).

Izbriši

Izbriše trenutni element (element, atribut, oddajanje ali vezavo).

Podprite nas!