Overitelj časovnih žigov

Overitelji časovnih žigov (TSA, angl. Time Stamp Authority) izdajajo digitalno podpisane časovne žige (RFC 3161), ki jih lahko uporabite kot dodatno možnost za digitalno podpisovanje pri izvozu PDF.

Dodajanje zaupanja vrednega časovnega žiga k elektronskemu podpisu zagotavlja digitalni žig integritete podatkov in zaupanja vreden datum in čas izvedene transakcije. Prejemniki dokumentov z zaupanja vrednimi časovnimi žigi lahko preverijo, kdaj so bili le-ti digitalno ali elektronsko podpisani, preverijo pa lahko tudi, da dokumenti po datumu, ki ga jamči časovni žig, niso bili spremenjeni.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Varnost – Overitelji časovnih žigov.


Seznam overiteljev časovnih žigov

Prikaže seznam obstoječih overiteljev časovnih žigov.

Dodaj

Odpre pogovorno okno Ime, da vnesete nov URL overitelja časovnih žigov.

Izbriši

Izbriše izbrani vnos s seznama. Brisanje je neposredno in ne sproži potrditvenega okna.

Podprite nas!