Začetni pogled

Nastavi možnosti začetnega pogleda datoteke PDF v zunanjem ogledovalniku dokumentov PDF.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – Začetni pogled.


Slika pogovornega okna Možnosti za PDF, Izvozi v PDF – Začetni pogled

Podokna

Samo strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže le vsebino strani.

Oris in strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto zaznamkov in vsebino strani.

Sličice strani in strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto sličic strani in vsebino strani.

Odpri na strani

Izberite, da lahko določite stran, na kateri bralnik odpre datoteko PDF.

Povečava

Privzeto

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže vsebino strani brez povečave. Če je programska oprema za branje privzeto nastavljena na povečavo, bo stran prikazana s tem faktorjem povečave.

Prilagodi oknu

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po velikosti prilagojena oknu bralnika.

Prilagodi širino

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po širini prilagojena oknu bralnika.

Prilagodi vidno

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže besedilo in slike na strani povečano, tako da je širina prilagojena oknu bralnika.

Faktor povečave

Izberite faktor povečave oz. pomanjšave, ki bo v uporabi, ko bralnik odpre datoteko PDF.

Postavitev strani

Privzeto

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani glede na nastavitve programske opreme za branje.

Ena stran

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže eno stran naenkrat.

Zvezno

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani v neprekinjenem navpičnem stolpcu.

Zvezno – dve strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na desni.

Prva stran je levo

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na levi. Omogočiti morate podporo za kompleksno postavitev besedila v Jeziki in področne nastavitve – Splošno v pogovornem oknu Možnosti.

Podprite nas!