Splošno

Določa splošne možnosti izvoza vašega dokumenta v datoteko PDF, t.j. obseg, slike, vodni žig, obrazce in druge parametre.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF zavihek – Splošno.


Slika pogovornega okna Možnosti za PDF, Izvozi v PDF – Splošno

Obseg

Nastavi izvozne možnosti za strani v datoteki PDF.

Vse

Izvozi vse navedene obsege tiskanja. Če obseg tiskanja ni določen, izvozi cel dokument.

Strani

Izvozi strani, ki jih vnesete v polje.

Za izvoz natanko določenega obsega strani uporabite zapis v obliki 3-6. Za izvoz posameznih strani uporabite zapis v obliki 7;9;11. Če želite, lahko izvozite kombinacijo obsegov in posameznih strani tako, da uporabite zapis v obliki 3-6;8;10;12.

Izbor

Izvozi trenutni izbor.

Pokaži PDF po izvozu

Odprite izvoženi dokument v privzetem sistemskem pregledovalniku PDF.

Slike

Nastavi možnosti izvoza v PDF za slike v dokumentu.

Stiskanje brez izgub

Izberite za stiskanje slik brez izgub. Vse slikovne točke bodo tako ohranjene.

Stiskanje JPEG

Izberite raven stiskanja slik JPEG. Z visoko stopnjo kakovosti se ohranijo skoraj vse slikovne točke. Z nižjo stopnjo kakovosti se nekatere slikovne točke izgubijo in pojavijo se napake posploševanja, se pa opazno zmanjša velikost datoteke.

Kakovost

Vnesite raven kakovosti stiskanja JPEG.

Zmanjšaj ločljivost slik

Izberite, če želite ponovno vzorčenje ali pomanjšanje slik v manjše število slikovnih pik na palec.

Izberite ciljno ločljivost za slike.

note

Slike EPS z vdelanimi predogledi bodo izvožene le kot predogledi. Slike EPS brez vdelanih predogledov bodo izvožene kot prazne ograde.


Vodni žig

Na sredino ozadja strani dodate navpični vodni žig v svetlozeleni barvi. Vodni žig ni del izvornega dokumenta.

Podpiši z vodnim žigom

Potrdite to polje, da omogočite podpis z vodnim žigom.

Besedilo

Vstavite besedilo za podpis z vodnim žigom.

note

Položaja, usmerjenosti in velikosti vodnega žiga ni mogoče nastaviti. Vodni žig se ne shrani v izvorni dokument.


Splošno

Nastavi splošne možnosti izvoza v PDF.

Hibridni PDF (vdelaj datoteko ODF)

Ta nastavitev omogoča izvoz dokumenta kot datoteke .pdf, ki vsebuje dve vrsti datotek: PDF in ODF. V bralnikih PDF se vede kot navadna datoteka .pdf in ostaja hkrati povsem na voljo za urejanje v LibreOffice.

Arhivski PDF/A (ISO 19005)

Pretvori v zapis PDF/A-1b, PDF/A-2b ali PDF/A-3b. Vse v izvornem dokumentu uporabljene pisave so vdelane v tvorjeno datoteko PDF, zapišejo se tudi značke PDF. Osnovni namen je izdelava elektronskega dokumenta, katerega videz je neodvisen od naprave in programa, zaradi česar je primeren za dolgoročno in arhivsko hrambo.

note

Večini uporabnikov priporočamo zapis PDF/A-2b, saj podpira plasti in prosojnost likov in slik. Ponuja tudi boljše stiskanje (JPEG 2000) kot PDF/A-1b, kar običajno vodi k manjšim datotekam. PDF/A-3b je identičen PDF/A-2b, le da podpira tudi vdelavo drugih vrst datotek.


Univerzalna dostopnost (PDF/UA)

Ustvari univerzalno dostopno datoteko PDF, ki je skladna z zahtevami standarda PDF/UA (ISO 142899).

Označeni PDF (dodaj strukturo dokumenta)

Izberite za zapis značk PDF. To lahko krepko poveča velikost datoteke.

PDF z značkami vsebuje informacije o strukturi vsebine dokumenta. Te so lahko v pomoč pri prikazovanju dokumenta na napravah z drugačnim zaslonom ali pri uporabi programske opreme za branje z zaslona.

Ustvari obrazec PDF

Izberite, če želite ustvariti obrazec PDF. Tovrstni dokument PDF lahko uporabnik izpolni in natisne.

Pošlji obliko

Izberite obliko oddaje obrazcev v datoteki PDF.

Izberite obliko podatkov, ki jih boste prejeli od pošiljatelja: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML ali XML.

Ta nastavitev prevlada nad lastnostjo kontrolnika URL, ki ste jo nastavili v dokumentu.

Dovoli podvojena imena polj

Omogoča uporabo istega imena za več polj v ustvarjeni datoteki PDF. Če ni potrjeno, bodo polja izvožena z uporabo ustvarjenih enkratnih imen.

Struktura

Določa možnosti za različne funkcionalnosti, kot so orisi, komentarji in postavitev strani.

Izvozi oris

Izberite za izvoz naslovov v dokumentih Writer kot zaznamkov PDF.

note

Izvozijo se le odstavki ravni orisa od 1 do 10. Ime sloga odstavka ni pomembno. Primer: privzeta različica sloga odstavka Naslov se ne izvozi, če je njegova raven orisa Brez. Če želite videti raven orisa odstavka, izberite Oblika – Odstavek – zavihek Oris in oštevilčevanje.


Komentarji kot pripombe PDF

Izberite za izvoz komentarjev dokumentov Writer ali Calc kot pripomb PDF.

Komentarji na robu

Izberite, če želite izvoziti komentarje dokumentov Writer na robu, kot so prikazani v programu. Upoštevajte, da se pri tem vsebina strani nujno pomanjša, da se komentarji prilegajo na stran, za celoten dokument, ne glede na velikost robov.

Izvozi samodejno vstavljene prazne strani

Če izberete to možnost, bodo samodejno vstavljene prazne strani tudi vključene v datoteko PDF. To je smiselno, če tiskate datoteko obojestransko. Primer: V knjigi je slog odstavka poglavja vedno nastavljen, da se začne na lihi strani. Če se prejšnje poglavje konča na lihi strani, LibreOffice vstavi oštevilčeno sodo prazno stran. S to izbiro določite, ali naj bo ta soda stran del izvoženega dokumenta.

Uporabi sklicne XObjects

Ta možnost vpliva na izvoz slik PDF nazaj v PDF. Če ta možnost ni potrjena, se prva stran podatkov PDF vključi v izpis. Izvoz PDF spoji uporabljene slike, pisave in druge vire. To je kompleksna operacija, rezultat pa je mogoče videti v različnih ogledovalnikh. Ko je možnost potrjena, se uporabi sklicni označevalni jezik XObject: to je enostavna operacija, a morajo ogledovalniki podpirati ta označevalni jezik, da prikažejo vektorske slike. Sicer se kot zasilna rešitev v ogledovalniku prikaže bitna slika.

Podprite nas!