Digitalni podpisi

Ta zavihek vsebuje nastavitve za izvažanje digitalno podpisanih dokumentov PDF.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF – zavihek Digitalni podpisi.


Z digitalnimi podpisi zagotavljate, da je dokument PDF dejansko ustvaril izvorni avtor (npr. vi) in da od podpisa naprej dokument ni bil spremenjen.

Izvoz podpisanega PDF uporablja ključe in potrdila X.509, ki so že shranjena v vaši privzeti shrambi ključev ali na pametni kartici.

Ko uporabljate pametno kartico, mora že biti prilagojena za uporabo z vašo shrambo ključev. To običajno storite ob nameščanju programske opreme za pametno kartico.

Slika pogovornega okna Možnosti za PDF, Izvozi v PDF – Digitalni podpisi

Potrdilo

Za digitalno podpisovanje dokumentov PDF uporabi to potrdilo

Izberite potrdilo, ki naj se uporabi za podpisovanje ob izvozu dokumenta PDF.

Izberi

Odpre pogovorno okno Izberi potrdilo.

Prikazana so vsa potrdila, najdena v izbrani shrambi ključev. Če je shramba ključev zaščitena z geslom, ga je potrebno vnesti. Če uporabljate pametno kartico, ki je zaščitena s kodo PIN, je potrebno vnesti tudi slednjo.

Potrdilo za digitalno podpisovanje izvoženega dokumenta PDF izberite s klikom ustrezne vrstice, nato kliknite V redu.

Vsa druga polja na zavihku Digitalni podpisi so dosegljiva šele po izboru potrdila.

Geslo digitalnega potrdila

Vnesite geslo za zaščito osebnega ključa, povezanega z izbranim potrdilom. Običajno je to geslo shrambe ključev.

note

Če ste geslo shrambe ključe že vnesli v pogovornem oknu Izberi potrdilo, je shramba ključev morda že odklenjena in gesla več ne rabite vnesti. Kljub temu ga za vsak primer lahko vnesete.


warning

Če uporabljate pametno kartico, tukaj vnesite njeno kodo PIN. Določena programska oprema za pametne kartice zahteva ponoven vnos kode PIN pred podpisovanjem. To je morda nadležno, vendar je običajno pri delu s pametnimi karticami.


Lokacija, Podatki o stiku, Razlog

Navedena polja omogočajo vnos dodatnih, neobveznih informacij o digitalnem podpisu za dokument PDF (kje, kdo in zakaj je dokument podpisal). Vdelane bodo v ustrezna polja dokumenta PDF in vidna vsakomur, ki si ogleduje PDF. Vsako od treh polj lahko pustite prazno.

Overitelj časovnih žigov

V postopku podpisovanja dokumenta PDF bo za pridobitev časovnega žiga, ki je vdelan v podpis, uporabljen overitelj časovnih žigov. S tem časovnim žigom (RFC 3161) lahko vsak, ki si ogleduje PDF, preveri, kdaj je bil dokument podpisan.

Če ni izbran noben URL overitelja časovnih žigov (kar je privzeto), podpis ne bo časovno žigosan, temveč bo uporabljen trenutni čas operacijskega sistema.

Podprite nas!