Geslo

Dodeli geslo, da uporabnikom prepreči spremembe, za katere nimajo pooblastil.

Uporabljajte le gesla, ki jih drugi ali programi le stežka sestavijo. Geslo naj ustreza naslednjim priporočilom:

Geslo za odpiranje je potrebno vnesti za odpiranje datoteke.

Geslo za dovoljenje je potrebno vnesti za urejanje dokumenta.

Geslo

Vpišite geslo. V geslih velja razlikovanje med velikimi in malimi črkami.

Potrdi

Ponovno vnesite geslo.

Razveljavitev zaščite z geslom

Za odstranitev gesla ponovno odprite pogovorno okno in ga shranite brez gesla.

Podprite nas!