Uporabniški vmesnik

Odpre pogovorno okno Izberite svoj priljubljeni uporabniški vmesnik, v katerem izberete svoj najljubši uporabniški vmesnik v LibreOffice.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Uporabniški vmesnik.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V desnem vrhnjem meniju (☰) izberite Uporabniški vmesnik.


Zloženka prikazuje drugačen način organiziranja kontrolnikov in ikon, kot je zbirka ravnih vrstic ikon, saj prikazuje kontekstualne skupine ukazov in vsebin.

Postavitve uporabniškega vmesnika

Vnos Uporabniški vmesnik določa, kateri elementi uporabniškega vmesnika so vidni.

Standardna orodna vrstica

Klasični način z dvema vidnima orodnima vrsticama – standardno in oblikovalno. Stranska vrstica je delno strnjena in prikazuje le zavihke. Namenjena je uporabnikom, ki so vajeni klasičnega vmesnika.

Zloženka v zavihkih

V tem načinu je vrstica razdeljena na zavihke, vsak prikaže nabor ikon, razporejenih v skupine glede na kontekst. Kontekst se lahko spremeni glede na izbrani predmet v dokumentu, npr. tabelo ali sliko. Zloženka v zavihkih je najbolj podobna vmesniku s trakovi (Ribbons) v Microsoft Office. Funkcije organizira v zavihkih in tako osrednji meni postaja nepotreben.

Strnjena zloženka v zavihkih

Strnjena zloženka v zavihkih je podobna vmesniku Microsoft Office, obenem pa ima strnjeno obliko, primerno za prikaz na manjših zaslonih.

Strnjena vrstica s skupinami

Strnjena vrstica s skupinami ponuja dostop do funkcij po skupinah, kjer so najpogosteje uporabljene funkcije podane z ikonami, redkeje uporabljene pa v spustnem meniju. Strnjena inačica daje prednost višini vmesnika.

Enojna iz konteksta

Enojna vrstica iz konteksta prikaže funkcije v enojni orodni vrstici z vsebino, odvisno od konteksta.

Enojna orodna vrstica

Standardni uporabniški vmesnik z enovrstično orodno vrstico. Za uporabo na manjših zaslonih. Stranska vrstica je strnjena.

Stranska vrstica

Standardni uporabniški vmesnik z razpostrto stransko vrstico. Svetujemo jo naprednim uporabnikom, ki želijo hitro spremeniti številne lastnosti.

Če uporabnik aktivira dodatne orodne vrstice, se shranijo v uporabniškem profilu. Tako se ob povratku iz načina zloženke vse poprej vidne orodne vrstice znova prikažejo.

note

Zloženka v zavihkih in vrstica s skupinami sta na voljo tudi v strnjenih inačicah.


tip

Velikost ikon v zloženki lahko prilagodite v – LibreOffice – Pogled – Velikost ikon zloženke.


note

Zloženke ni mogoče prilagoditi.


warning

Trenutna izvedba zloženke (LibreOffice 24.2) je skupna modulom paketa Writer, Calc, Draw in Impress. Sprememba zloženke v enem modulu vpliva na zloženko v vseh drugih modulih.


Podprite nas!