Uporabniški vmesnik

Odpre pogovorno okno, v katerem izberete svoj najljubši uporabniški vmesnik v LibreOffice.

Zloženka prikazuje drugačen način organiziranja kontrolnikov in ikon, kot je zbirka ravnih vrstic ikon, saj prikazuje kontekstualne skupine ukazov in vsebin.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Uporabniški vmesnik.


Postavitve uporabniškega vmesnika

Vnos Uporabniški vmesnik določa, kateri elementi uporabniškega vmesnika so vidni.

Standardna orodna vrstica

Klasični način z dvema vidnima orodnima vrsticama – standardno in oblikovalno. Stranska vrstica je delno strnjena in prikazuje le zavihke. Namenjena je uporabnikom, ki so vajeni klasičnega vmesnika.

Zloženka v zavihkih

V tem načinu je vrstica razdeljena na zavihke, vsak prikaže nabor ikon, razporejenih v skupine glede na kontekst. Kontekst se lahko spremeni glede na izbrani predmet v dokumentu, npr. tabelo ali sliko. Zloženka v zavihkih je najbolj podobna vmesniku s trakovi (Ribbons) v Microsoft Office. Funkcije organizira v zavihkih in tako osrednji meni postaja nepotreben.

Strnjena zloženka v zavihkih

Strnjena zloženka v zavihkih je podobna vmesniku Microsoft Office, obenem pa ima strnjeno obliko, primerno za prikaz na manjših zaslonih.

Strnjena vrstica s skupinami

Strnjena vrstica s skupinami ponuja dostop do funkcij po skupinah, kjer so najpogosteje uporabljene funkcije podane z ikonami, redkeje uporabljene pa v spustnem meniju. Strnjena inačica daje prednost višini vmesnika.

Enojna iz konteksta

Enojna vrstica iz konteksta prikaže funkcije v enojni orodni vrstici z vsebino, odvisno od konteksta.

Enojna orodna vrstica

Standardni uporabniški vmesnik z enovrstično orodno vrstico. Za uporabo na manjših zaslonih. Stranska vrstica je strnjena.

Stranska vrstica

Standardni uporabniški vmesnik z razpostrto stransko vrstico. Svetujemo jo naprednim uporabnikom, ki želijo hitro spremeniti številne lastnosti.

Če uporabnik aktivira dodatne orodne vrstice, se shranijo v uporabniškem profilu. Tako se ob povratku iz načina zloženke vse poprej vidne orodne vrstice znova prikažejo.

note

Zloženka v zavihkih in vrstica s skupinami sta na voljo tudi v strnjenih inačicah.


tip

Velikost ikon v zloženki lahko prilagodite v – LibreOffice – Pogled – Velikost ikon zloženke.


note

Zloženke ni mogoče prilagoditi.


warning

Trenutna izvedba zloženke (LibreOffice 7.4) je skupna modulom paketa Writer, Calc, Draw in Impress. Sprememba zloženke v enem modulu vpliva na zloženko v vseh drugih modulih.


Podprite nas!