Uporaba zloženke

Zloženka je nova oblika prikazovanja ukaznih ikon za hitrejšo uporabo.

V LibreOffice so ukazi privzeto razporejeni v skupine v kaskadnih menijih in v orodnih vrsticah z ikonami.

Zloženka prikazuje drugačen način organiziranja kontrolnikov in ikon, kot je zbirka ravnih vrstic ikon, saj prikazuje kontekstualne skupine ukazov in vsebin.

Z zloženko so pogosto uporabljeni ukazi združeni v razporeditev, s katero so hitreje dostopni, saj ne zahtevajo dolgotrajnega krmarjenja po menijih in iskanja ukaznih ikon v orodnih vrsticah.

Zloženka je na voljo v modulih Writer, Calc, Draw in Impress. Uporabniški vmesnik zdaj ponuja več različnih postavitev. Postavitev zamenjate tako, da izberete Pogled – Uporabniški vmesnik in nato iz podmenija izberete želeno postavitev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Uporabniški vmesnik.


Postavitve uporabniškega vmesnika

Vnos Uporabniški vmesnik določa, kateri elementi uporabniškega vmesnika so vidni. Naslednje tri postavitve niso zloženke:

Če uporabnik aktivira dodatne orodne vrstice, se shranijo v uporabniškem profilu. Tako se ob povratku iz načina zloženke vse poprej vidne orodne vrstice znova prikažejo.

Načini zloženke na voljo

V načinu zloženke so vse druge orodne vrstice in stranska vrstica skrite, zloženka pa je postavljena na vrh.

note

V načinu zavihkov je menijska vrstica privzeto skrita. Za prikaz menijske vrstice izberite ikono Menijska vrstica v levem zgornjem delu okna.


note

Zloženka v zavihkih in vrstica s skupinami sta na voljo tudi v strnjenih inačicah.


tip

Velikost ikon v zloženki lahko prilagodite v – LibreOffice – Pogled – Velikost ikon zloženke.


note

Zloženke ni mogoče prilagoditi.


warning

Trenutna izvedba zloženke (LibreOffice 7.0) je skupna modulom paketa Writer, Calc, Draw in Impress. Sprememba zloženke v enem modulu vpliva na zloženko v vseh drugih modulih.


Podprite nas!