Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake, kot so nedeljivi presledek, delilni vezaj in možni prelomni znak.

Nedeljivi presledek

Vstavi presledek, ki bo meječe znake ob prelomu vrstice obdržal skupaj.

Nedeljivi pomišljaj

Vstavi vezaj, ki bo meječe znake ob prelomu vrstice obdržal skupaj.

Delilni vezaj

Vstavi nevidni možni vezaj v besedo, ki se bo pojavil in povzročil prelom vrstice, ko bo postal zadnji znak v vrstici.

Možni prelomni znak ničte širine

Vstavi nevidni presledek v besedo, ki se bo pojavil in povzročil prelom vrstice, ko bo postal zadnji znak v vrstici. Na voljo, če je vključena kompleksna postavitev jezikov (CTL).

Spojnik besed

Vstavi nevidni presledek v besedo, ki bo zadržal besedo skupaj ob koncu vrstice. Na voljo, če je vključena kompleksna postavitev jezikov (CTL).

Oznaka od leve proti desni

Vstavi oznako za smer besedila, ki vpliva na smer besedila, ki sledi oznaki. Na voljo, če je vključena kompleksna postavitev jezikov (CTL).

Oznaka od desne proti levi

Vstavi oznako za smer besedila, ki vpliva na smer besedila, ki sledi oznaki. Na voljo, če je vključena kompleksna postavitev jezikov (CTL).

Podprite nas!