Digitalni podpisi

Doda ali odstrani digitalni podpis dokumentu. S pomočjo tega pogovornega okna si lahko ogledate tudi digitalna potrdila.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Digitalni podpisi – Digitalni podpisi

Izberite Orodja – Makri – Digitalni podpisi.

Izberite Datoteka – Lastnosti – zavihek Splošno, kliknite gumb Digitalni podpisi.

Dvokliknite ali desno kliknite polje Podpis v vrstici stanja.


O digitalnih podpisih

Seznam

Prikaže seznam digitalnih podpisov za trenutni dokument.

Ikona Podpisano Ikona ponazarja veljaven digitalni podpis, medtem ko ikona Klicaj Ikona ponazarja neveljaven digitalni podpis.

Glejte tudi stran Digitalni podpisi.

Uporabi podpis, skladen z AdES, če je na voljo

Prednost pri tvorbi imajo podpisi XAdES za ODF in OOXML ter podpisi PAdES za PDF.

Pokaži potrdilo

Odpre pogovorno okno Pokaži potrdilo.

Podpiši dokument

Odpre pogovorno okno Izberi potrdilo.

Odstrani

Odstrani izbrano potrdilo s seznama. Odstrani tudi vse naslednje podpise, če gre za PDF.

Podprite nas!