Pogovorno okno Stopnja zaupnosti

Določi stopnjo zaupnosti trenutnemu dokumentu ali odstavku. Pogovorno okno pomaga zbrati stopnje zaupnosti dokumenta ali odstavka, tako da uporabi vnaprej določene stopnje zaupnosti ali z vnosom stopenj zaupnosti po meri. Pogovorno okno prikaže več seznamov vnaprej določenih izbir, ki se naložijo iz datoteke XML politike stopenj zaupnosti BAILS.

Za dostop do tega ukaza ...

Omogočite orodno vrstico Stopnja zaupnosti (TSCP) z Pogled – Orodne vrstice – Stopnja zaupnosti (TSCP) in kliknite gumb Upravljaj stopnjo zaupnosti dokumenta oz. Upravljaj stopnjo zaupnosti odstavka.


Vsebina

Polje Vsebina vsebuje besedilo stopnje zaupnosti, ki ga ustvari pogovorno okno, ter prikaže obstoječe stopnje zaupnosti dokumenta ali odstavkov. Dodate lahko svoje lastne stopnje zaupnosti poleg obstoječega besedila v polju stopenj zaupnosti iz prilagoditvene datoteke politike stopenj zaupnosti.

Ikona Krepko (samo za stopnjo zaupnosti dokumenta)

Uporabi krepko oblikovanje znakov za označevanje stopnje zaupnosti dokumenta ali odstavka.

Podpiši odstavek (samo za stopnjo zaupnosti odstavka)

Odpre pogovorno okno Izberi potrdilo X.509 za izbor digitalnega potrdila, s katerim želite podpisati odstavek.

Nedavno uporabljeno

Seznam nedavno uporabljenih stopenj zaupnosti.

Stopnja zaupnosti

Seznam Stopnja zaupnosti vsebuje prevedene stopnje sheme BAILS (Business Authorization Identification and Labeling Scheme). Privzete vrednosti LibreOffice so:

Mednarodno

Seznam Mednarodno vsebuje stopnje BAILS v neprevedeni obliki. Privzete vrednosti:

note

Spustna seznama Stopnja zaupnosti in Mednarodno sta dejansko ista. Sprememba izbrane vrednosti na enem spremeni izbrano vrednost na drugem.


Označba

Prikaže seznam predobstoječih označb, ki so na voljo za dodajanje v polje Vsebina. Dvokliknite vnos, da ga dodate v polje vsebine na trenutnem položaju kazalke. Označbe so določene v prilagoditveni datoteki politike stopenj zaupnosti.

Dovoljenje

Prikaže obstoječa dovoljenja intelektualne lastnine. Dvokliknite dovoljenje oz. licenco, da se prikaže v spodnjem polju Del besedila. Kliknite gumb Dodaj, da postavite besedilo dovoljenja v polje Vsebina. Dovoljenja so določena v prilagoditveni datoteki politike stopenj zaupnosti.

Številka dela

Prikaže obstoječe številke delov, ki veljajo za intelektualno lastnino. Dvokliknite številko dela, da se prikaže v spodnjem polju Del besedila in kliknite gumb Dodaj, da postavite številko besedila v besedilno polje Vsebina. Številke delov so določene v prilagoditveni datoteki politike stopenj zaupnosti.

Del besedila

V to polje vnesite besedilo, ki bo dodano polju z besedilom Vsebina.

Dodaj

Kliknite gumb, da dodate vsebino polja Del besedila v polje Vsebina.

note

Nastavitve pogovornega okna Stopnja zaupnosti so del lastnosti dokumenta po meri.


Podprite nas!