Črta za podpis

Vstavi grafično polje, ki predstavlja črto za podpis dokumenta.

Polje črte za podpis

Črta za podpis prikaže vodoravno črto, označbo mesta, ime, naziv in e-poštni naslov podpisnika.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Črta za podpis.


Ime

Vstavite ime podpisnika. Ime se prikaže v grafičnem polju črte za podpis.

Naziv

Vnesite naziv podpisnika. Naziv se prikaže v grafičnem polju črte za podpis.

E-naslov

Vnesite e-poštni naslov podpisnika. E-poštni naslov se ne prikaže v samem grafičnem polju črte za podpis, tenveč se uporabi za digitalni podpis.

Podpisnik lahko komentira

Podpisniku omogoča, da ob podpisu v pogovornem oknu Podpiši črto za podpis vstavi komentar.

Pokaži datum podpisa ob črti za podpis

Če potrdite to polje, se prikaže datum oz. čas, ko je bil dokument digitalno podpisan.

Napotki za podpisnika

Vstavi napotke za podpisnika. Napotki se izpišejo v pogovornem oknu Podpiši črto za podpis v času podpisovanja.

Podprite nas!