Možnosti za hangulski/Hanja

Določi možnost za pretvorbo med hangulskim/Hanja.

Uporabniško določeni slovarji

Prikaže seznam vseh uporabniško določenih slovarjev. Izberite in označite polje ob slovarju, ki ga želite uporabiti. Odznačite polje ob slovarju, ki ga ne želite uporabiti.

Nov

Odpre pogovorno okno Nov slovar, kjer lahko ustvarite nov slovar.

Ime

Vnesite ime slovarja. Za prikaz novega slovarja v seznamskem polju Uporabniško določeni slovarji kliknite V redu.

Uredi

Odpre pogovorno okno Uredi osebni slovar, kjer lahko urejate vse uporabniško določene slovarje.

Izbriši

Izbriše izbrane uporabniško določene slovarje.

Možnosti

Določi dodatne možnosti za vse slovarje.

Prezri pojavitve besede po tem mestu

Prezre znake, ki označujejo položaj na koncu korejskih besed, kadar brskate po slovarju.

Najprej prikaži pred kratkim uporabljene vnose

Prvi na seznamu se prikaže nadomestni predlog, ki ste izbrali nazadnje.

Samodejno zamenjaj vse edinstvene vnose

Samodejno zamenja besede, ki imajo le eno predlagano zamenjavo.

Podprite nas!