Pretvorba med hangulskim/Hanja

Izbrano korejsko besedilo se iz hangulskega pretvori v Hanja ali pa iz Hanja v hangulskega. Ta menijski ukaz lahko prikličete le, če je omogočena podpora za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki in če je izbrano besedilo oblikovano v korejskem jeziku.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Jezik – Pretvorba med hangulskim/Hanja. Vključena mora biti podpora za azijske jezike.


Izvirno

Pokaže trenutni izbor.

Beseda

Prikaže se prvi predlog za zamenjavo iz slovarja. Uredite lahko tudi predlagano besedo ali vnesete drugo besedo. Če želite zamenjati prvotno besedo z ustrezno besedo za zamenjavo, kliknite gumb Najdi in zamenjaj.

Najdi

Najde vaš hangulski vnos v slovarju in ga nadomesti z ustreznim vnosom Hanja. Kliknite Prezri, če želite prekiniti funkcijo iskanja.

Predlogi

Prikažejo so zamenjave, ki so na voljo v slovarju. Če je omogočeno polje Zamenjaj z, vidite mrežo znakov. Če polje Zamenjaj z ni označeno, vidite seznam besed.

Oblika

Kliknite obliko, ki naj prikaže zamenjave.

Hangulski/Hanja

Prvotne znake zamenjajo predlagani znaki.

Hanja (hangulski)

Hangulski del bo za delom Hanja prikazan v oklepajih.

Hangulski (Hanja)

Del Hanja bo za hangulskim delom prikazan v oklepajih.

Hanja kot fonetični zapis zgoraj

Del Hanja bo nad hangulskim delom prikazan kot fonetični zapis.

Hanja kot fonetični zapis spodaj

Del Hanja bo pod hangulskim delom prikazan kot fonetični zapis.

Hangulski kot fonetični zapis zgoraj

Hangulski del bo nad delom Hanja prikazan kot fonetični zapis.

Hangulski kot fonetični zapis spodaj

Hangulski del bo pod delom Hanja prikazan kot fonetični zapis.

Pretvorba

V mešanem izboru besedila, ki vsebuje hangulske znake in znake Hanja, se običajno vsi hangulski znaki pretvorijo v znake Hanja, vsi znaki Hanja pa v hangulske znake. Če želite mešan izbor besedila pretvoriti le v eni smeri, uporabite naslednje možnosti pretvorb.

Samo hangulski

Označite, če želite pretvoriti le hangulske znake. Ne pretvori znakov Hanja.

Samo Hanja

Označite, če želite pretvoriti le Hanja. Ne pretvori hangulskih znakov.

Prezri

V trenutnem izboru ne pride do sprememb. Naslednja beseda ali znak bo izbran za pretvorbo.

Vedno prezri

Trenutni izbor ne bo spremenjen in vsakič, ko bo zaznan enak izbor, ga program samodejno preskoči. Naslednja beseda ali znak bo izbran za pretvorbo. Seznam prezrtega besedila je veljaven le za trenutno sejo LibreOffice.

Zamenjaj

Zamenja izbor s predlagano besedo ali znak, glede na možnosti samooblikovanja. Naslednja beseda ali znak bo izbran za pretvorbo.

Vedno zamenjaj

Zamenja izbor s predlaganimi znaki ali besedo, glede na možnosti samooblikovanja. Vsakič, ko bo zaznan enak izbor, bo samodejno preskočen. Naslednja beseda ali znak bo izbran za pretvorbo. Seznam prezrtega besedila je veljaven le za trenutno sejo LibreOffice.

Zamenjaj z znakom

Potrdi za premikanje črko po črko skozi izbrano besedilo. Če ni potrjeno, bodo zamenjane cele besede.

Možnosti

Odpre pogovorno okno Možnosti za hangulski/Hanja.

Podprite nas!