Izhod filtra XML

Prikaže se seznam rezultatov testiranja filtra XML.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Makri – Nastavitve filtra XML.


Rezultati preizkusa slogovne predloge XSLT za uvoz ali izvoz se prikažejo v oknu Izhod filtra XML. Če želite, lahko tudi preverite veljavnost izhoda filtra.

Preveri veljavnost

Preveri veljavnost vsebine okna Izhod filtra XML.

Okno se razdeli na dve področji, rezultati potrditve pa se prikažejo v spodnjem področju.

Podprite nas!