Preoblikovanje

Vnesite ali uredite informacije za filter XML.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Makri – Nastavitve filtra XML, nato kliknite Nov ali Uredi.


DocType (vrsta dokumenta)

Vnesite DOCTYPE (vrsto dokumenta) za datoteko XML.

Javni identifikator je uporablja za odkrivanje filtrov, ko filter odprete brez navajanja filtra.

Prebrskaj

Odpre pogovorno okno za izbor datoteke.

XSLT za izvoz

Če je to filter za izvoz, vnesite ime filtra slogovne predloge XSLT, ki jo želite uporabiti za izvažanje.

XSLT za uvoz

Če je to filter za uvoz, vnesite ime filtra slogovne predloge XSLT, ki jo želite uporabiti za uvažanje.

Predloga za uvoz

Vnesite ime predloge, ki jo želite uporabiti za uvažanje. V predlogi so določeni slogi, s katerimi se prikažejo oznake XML.

Pot do mape, ki vsebuje predlogo, mora biti vključena v – LibreOffice – Poti. Ko odprete datoteko XML, ki uporablja predlogo, se najprej odpre predloga. V predlogi lahko včrtate sloge LibreOffice, s katerimi naj se v dokumentu XML prikažejo oznake XML.

Podprite nas!