Nastavitve filtra XML

Odpre pogovorno okno Nastavitve filtra XML, v katerem lahko ustvarite, uredite, izbrišete in preizkusite filtre, namenjene uvažanju in izvažanju datotek XML.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Orodja – Nastavitve filtra XML.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Orodja zavihka Orodja izberite Nastavitve filtra XML.


Izraz filter XML se v nadaljevanju uporablja kot bližnjica do bolj natančnih opisov kot filter na podlagi XSLT.

Izraz

Opis

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Datoteke XSLT se imenujejo tudi slogovne podlage XSLT.


note

Izvozni filter XHTML za dokumente Writer, Calc, Draw in Impress ustvarja veljaven izhod »XHTML 1.0 Strict«.


Seznam filtrov

Izberite enega ali več filtrov, nato pa kliknite enega izmed gumbov.

Seznam prikaže ime in vrsto nameščenih filtrov.

  1. Če želite izbrati filter, ga kliknite.

  2. Uporabite tipki dvigalka+klik ali +klik, če želite izbrati več filtrov.

  3. Če želite urediti filter, dvokliknite njegovo ime.

Nov

Odpre pogovorno okno z imenom novega filtra.

Uredi

Odpre pogovorno okno z imenom izbranega filtra.

Preizkusite XSLT-e

Odpre pogovorno okno z imenom izbranega filtra.

Izbriši

Ko potrdite pogovorno okno, ki sledi, bo izbrani filter izbrisan.

Shrani kot paket

Če želite izbrani filter shraniti kot filtrski paket XSLT (*.jar), se prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Odpri paket

Če želite iz filtrskega paketa XSLT (*.jar) odpreti filter, se prikaže pogovorno okno Odpri.

Pomoč

Prikaže stran pomoči za to pogovorno okno.

Zapri

Pogovorno okno se zapre.

Podprite nas!