Dogodki

Programskim dogodkom se dodelijo makri. Vsakokrat, ko se pojavi izbrani dogodek, se dodeljeni makro samodejno zažene.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Prilagodi – zavihek Dogodki.


Shrani v

Najprej izberite, kje želite shraniti dogodkovno vezavo; v trenutnem dokumentu ali v programu LibreOffice.

Ikona opombe

Makro, ki ga shranite z dokumentom, se lahko zažene le, ko je ta dokument odprt.


Veliko seznamsko polje naredi seznam dogodkov in dodeljenih makrov. Potem ko ste v seznamskem polju Shrani v izbrali mesto, v velikem seznamskem polju izberite dogodek. Nato kliknite Dodeli makro.

Dodeli makro

Odpre Izbirnik makrov, s katerim lahko izbranemu dogodku dodelite makro.

Dodeli komponento

Odpre pogovorno okno Dodeli komponento, kjer lahko določite ukaz UNO po meri za izbrani dogodek.

Ikona opombe

Priporoča se dodelitev komponent kontrolnikom v urejevalniku pogovornih oken.


Odstrani makro

Izbriše dodelitve makra ali komponente za izbrani dogodek.

Podprite nas!