Tipkovnica

Ukazom LibreOffice ali makrom LibreOffice Basic dodeli ali uredi tipke za bližnjico.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Prilagodi – zavihek Tipkovnica. Dokument mora biti odprt.


Trenutnemu modulu ali vsem modulom programa LibreOffice lahko dodelite ali uredite tipke za bližnjico. Če želite, da kombinacija tipk velja za vse programe, v desnem zgornjem kotu potrdite izbirni gumb LibreOffice.

Tipke za bližnjico dodelite ali spremenite na sledeč način: kliknite vnos na seznamu Funkcija, nato na seznamu Tipke za bližnjico kliknite kombinacijo tipk, ki jih želite uporabiti, in nato kliknite Dodeli.

Če izbrana funkcija že ima svojo kombinacijo tipk za bližnjico, je ta prikazana na seznamu Tipke. Isti funkciji je možno dodeliti več kot le eno kombinacijo tipk.

Tipke za bližnjice, dodeljene posameznemu programu, preglasijo nastavitev tipk za bližnjico za vse programe v LibreOffice.

note

Izogibajte se dodeljevanju tipk za bližnjico, ki jih vaš operacijski sistem trenutno uporablja.


Tipke za bližnjico

Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so dodeljene ukazom. Ko se nahajate v tem podoknu, lahko s tipkami za bližnjico hitro skočite nanje.

Funkcije

Prikaže se seznam funkcijskih kategorij in funkcij programa LibreOffice, katerim lahko dodelite tipke za bližnjico.

Kategorija

Prikaže se seznam funkcijskih kategorij, ki so na voljo. Če želite slogom dodeliti bližnjico, odprite kategorijo »Slogi«.

Funkcija

Prikažejo se funkcije, ki se lahko dodelijo kombinaciji tipk za bližnjico.

Tipke

Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so dodeljene izbrani funkciji.

LibreOffice

Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so skupne vsem modulom programa LibreOffice.

Prikažejo se tipke za bližnjico za trenutni modul programa LibreOffice.

Dodeli

Ukazu, ki je izbran na seznamu Funkcija se dodeli kombinacija ključa, ki je izbrana ne seznamu Tipke za bližnjice.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Naloži

Prilagoditev tipk za bližnjice nadomesti prilagoditev, ki ste jo prej shranili.

Shrani

Shrani trenutno prilagoditev tipk za bližnjice, da jo lahko kasneje naložite.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!