Dodaj knjižnice

Poiščite knjižnico LibreOffice Basic, ki jo želite dodati na seznam, nato kliknite Odpri.

Ime datoteke:

Vnesite ime ali pot do knjižnice, ki jo želite dodati. Knjižnico lahko izberete tudi s seznama.

Možnosti

Vstavi kot sklic (samo za branje)

Doda izbrano knjižnico kot datoteko, namenjeno samo branju. Knjižnica se ponovno naloži vsakič, ko zaženete LibreOffice.

Zamenjaj obstoječe knjižnice

Zamenja istoimensko knjižnico s trenutno knjižnico.

Podprite nas!