Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Za dostop do tega ukaza ...


Raven

Izberite raven oz. ravni, ki jih želite spremeniti. Če želite uporabiti možnosti oštevilčevanja za vse ravni, izberite »1-10«.

Položaj in razmik

note

Ta zavihek prikazuje kontrolnike položaja, ki jih uporabljajo vse različice programa LibreOffice Writer. Nekateri dokumenti (izdelani z drugimi programi) uporabljajo drugo metodo umeščanja in razmikanja. Z odpiranjem teh dokumentov se prikažejo kontrolniki umeščanja, ki so opisani v poglavju Položaji v seznamskih slogih (opuščeno).


Poravnano na

Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja.

Poravnava

Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«.

note

Možnost Poravnava oštevilčevanja ne nastavi poravnave odstavka.


Čemur sledi

Izberite element, ki bo sledil oštevilčenju: tabulatorsko mesto, presledek, prelom vrstice ali nič.

Tab. mesto pri

Če izberete, da bo oštevilčenju sledilo tabulatorsko mesto, lahko vnesete ne negativno vrednost, ki predstavlja položaj tabulatorskega mesta.

Zamaknjeno na

Vnesite razdaljo od levega roba strani do začetka vseh vrstic oštevilčenega odstavka, ki sledijo prvi vrstici.

Privzeto

Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti.

Predogled

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!