Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje.

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona oznak seznamov

Oznake vključene/izključene


Pogovorno okno Označevanje in oštevilčevanje ima naslednje tabulatorje oziroma zavihke:

Oznake

Prikažejo se različni slogi oznak, ki jih lahko uporabite.

Ikona opombe

Označevanje in oštevilčevanje odstavkov je na voljo le v modulih Writer, Impress in Draw.


Slog oštevilčevanja

Prikažejo se različni slogi oštevilčevanja, ki jih lahko uporabite.

Oris

Prikažejo se različni slogi, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Slika

Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v označenem seznamu.

Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Prilagodi

Nastavijo se možnosti oblikovanja za oštevilčene ali označene sezname. Če želite, lahko oblikovanje uveljaviti na posameznih ravneh na seznamski hierarhiji.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.

Podprite nas!