Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje.

Desno kliknite odstavek in izberite Seznam – Označevanje in oštevilčevanje .

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona pogovornega okna Označevanje in oštevilčevanje

Označevanje in oštevilčevanje


Pogovorno okno Označevanje in oštevilčevanje ima naslednje tabulatorje oziroma zavihke:

Označeni

Prikažejo se različne vrste oznak, ki jih lahko uporabite za seznam.

Oštevilčeni

Prikažejo se različni načini oštevilčevanja, ki jih lahko uporabite.

Oris

Prikažejo se različni oblike, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Slika

Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v seznamu.

Položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Prilagodi

Nastavijo se možnosti oblikovanja za oštevilčene (urejene) ali označene (neurejene) sezname. Če želite, lahko oblikovanje uveljaviti na posameznih ravneh na seznamski hierarhiji.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.

Podprite nas!