Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Seznam – Označevanje in oštevilčevanje.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Iz vrstice stanja:

Postavite kazalko v naslov, kliknite v področje Oris.

Iz orodnih vrstic:

Ikona pogovornega okna Označevanje in oštevilčevanje

Označevanje in oštevilčevanje

Privzeta oznaka Privzeto oštevilčenje

Dolgo kliknite in izberite Prilagodi.


Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.

Podprite nas!