Dopolnjevanje besed

Nastavijo se možnosti za dopolnjevanje pogosto pojavljajočih se besed med tipkanjem.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – zavihek Dopolnjevanje besed.


Omogoči dopolnjevanje besed

Pogosto uporabljene besede se shranijo, beseda pa se, potem ko vtipkate tri črke, ki se ujemajo s prvimi tremi črkami shranjene besede, samodejno dopolni.

Dodaj presledek

Če za besedo ne dodate ločila, LibreOffice doda presledek. Presledek je dodan takoj, ko začnete vnašati naslednjo besedo.

Pokaži kot namig

Celotna beseda se prikaže kot namig pomoči.

Zbiraj besede

Seznamu so dodane pogosto rabljene besede. Če želite s seznama dopolnjevanja besed izbrisati besedo, jo izberite, nato pa kliknite Izbriši vnos.

Ob zaprtju dokumenta odstrani s seznama besede, zbrane iz dokumenta

Če je omogočeno, se seznam počisti, ko zaprete trenutni dokument. Če ni omogočeno, je trenutni seznam dopolnjevanja besed na voljo drugim dokumentom, ko zaprete trenutni dokument. Seznam ostane na voljo, dokler ne zapustite programa LibreOffice.

Sprejmi s tipko

Izberite tipko, po katerem naj se sprejema samodejno dopolnjevanje besed.

Ikona namiga

Pritisnite ubežnico, če želite odkloniti dopolnjevanje besed.


Najm. dolžina besede

Vnesite najmanjšo dolžino besede, ki je primerna za zmožnost dopolnjevanja besed.

Največ vnosov

Vnesite največje število besed, ki jih želite shraniti na seznamu dopolnjevanja besed.

Seznam dopolnjevanja besed

Prikažejo se zbrane besede. Seznam ostane na voljo, dokler ne zaprete trenutnega dokumenta. Če želite,da je seznam na voljo tudi v drugih dokumentih v trenutni seji, izberite »Ob zaprtju dokumenta odstrani s seznama besede, zbrane iz dokumenta«.

Ikona opombe

Če je možnost samodejnega črkovanja izbrana, se zbirajo samo besede, ki jih črkovalnik prepozna.


Izbriši vnos

S seznama dopolnjevanja besed se odstrani izbrana besede oziroma izbrane besede.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Podprite nas!