Posebnosti jezika

Navedite možnosti Samopopravkov za narekovaje in možnosti, specifične za jezik besedila.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Možnosti samopopravkov – zavihek Posebnosti jezika.


Potrdite polje, če želite uveljaviti zamenjave med vnašanjem [V] ali med spreminjanjem obstoječega besedila [S].

V francoskem besedilu pred določena ločila vstavi nedeljivi presledek

Vstavi neprelomni presledek pred »;«, »!«, »?«, »:« in »%«, če je jezik nastavljen na francoskega (Francija, Belgija, Luksemburg, Monako ali Švica), in pred »:«, ko je jezik znakov nastavljen na francoski (Kanada).

Oblikuj pripone vrstilnih števnikov (1st ... 1st)

Prikaže nadpisano besedilo števnikov, kot so v angleščini 1st, 2nd ali 3rd. Primer: v angleškem besedilu bo 1st pretvorjeno v 1st.

Ikona opombe

Upoštevajte, da to velja le za jezike, v katerih so vrstilni števniki praviloma oblikovani nadpisano.


Prečrkuj v staro madžarsko pisavo, če besedilo poteka od desne proti levi

Prečrkuje besede in številke v staro madžarsko pisavo, če besedilo poteka od desne proti levi in uporablja kompleksno postavitev besedila

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

Zamenjaj << in >> z usredinjenimi narekovaji

Samodejno zamenja dvojne znake manjši kot in večji kot z dvojnima usredinjenima narekovajema « in » v več jezikih, v švicarski francoščini pa z enojnima usredinjenima narekovajema ‹ in ›.

Enojni narekovaji / dvojni narekovaji

Navedite znake za zamenjavo za enojne ali dvojne narekovaje.

Zamenjaj

Privzet sistemski simbol za podano vrsto narekovajev samodejno nadomesti s posebnim znakom, ki ga določite.

Začetni narekovaj

Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni začetni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi.

Končni narekovaj

Izberite posebni znak, ki bo v dokumentu samodejno nadomestil trenutni končni narekovaj, ko izberete Orodja – Samopopravki – Uporabi.

Privzeto

Narekovaje ponastavi na privzete simbole."

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Podprite nas!