Zamenjaj

Tabela zamenjav se uredi, da lahko v dokumentu samodejno popravlja in zamenjuje besede ali okrajšave.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Možnosti samopopravkov – zavihek Zamenjaj.


Zamenjave in izjeme za jezik:

Izberite jezik, za katerega želite ustvariti ali urediti pravila za zamenjavo. LibreOffice najprej preišče izjeme, ki ste jih določili za jezik na trenutnem položaju kazalke v dokumentu, nato pa preišče preostale jezike.

Tabela zamenjav

Prikaže se seznam vnosov za samodejno zamenjevanje besed, okrajšav ali delov besed med tipkanjem. Če želite dodati vnos, v polji Zamenjaj in Z vnesite besedilo, nato pa kliknite Nov. Če želite urediti vnos, v polju Z spremenite besedilo, nato pa kliknite Zamenjaj. Če želite izbrisati vnos, ga izberite, nato pa kliknite Izbriši.

Če želite pri besedi, okrajšavi ali delu besede uveljaviti določeno znakovno obliko, lahko uporabite možnost Samopopravki. V dokumentu izberite oblikovano besedilo, odprite to pogovorno okno, počistite polje Samo besedilo, nato pa v polje Zamenjaj vnesite besedilo, ki ga želite zamenjati.

Zamenjaj

Vnesite besedo, okrajšavo ali del besede, ki jo med tipkanjem želite zamenjati.

Niz nadomestnih znakov .* se ujema z vsem, kar se nahaja pred ali za nizom, ki ga želite zamenjati. Primer:

Vnos

Rezultat samopopravka

drat

doktorat

drski

doktorski

drirala

doktorirala


tip

Za vnos časovnih vrednosti prek številske tipkovnice uporabite nadomestni vzorec .*...* in kot besedilo za zamenjavo :. Zdaj 10..30 samodejno zamenja z 10:30.


Z:

V polje Zamenjaj vnesite besedilo, grafiko, okvir ali predmet OLE, s katerim želite zamenjati besedilo. Če ste v dokumentu izbrali besedilo, sliko, okvir ali predmet OLE, je tu že vnesena relevantna informacija.

Samo besedilo

V polju Z se vnos shrani brez oblikovanja. Po zamenjavi besedilo uporablja isto obliko kot besedilo dokumenta.

Nov

V tabeli zamenjav ureja ali zamenjuje vnose.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Podprite nas!